logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Nominujte členy do komisí rady města

Rada města Český Krumlov nabízí veřejnosti možnost nominovat za členy komisí rady města aktivní občany s odbornou praxí nebo zkušenostmi v oblastech působnosti jednotlivých komisí.

Nominační list s návrhem nominované osoby může podat politická strana či uskupení zastoupené v Zastupitelstvu města Český Krumlov, radní města, právnická osoba i fyzická osoba. Navrhovatel může za člena komise navrhnout i sám sebe. S výjimkou člena rady může každý navrhovatel nominovat (navrhnout) maximálně 1 člena do jedné komise.

Nominační list se podává písemnou nebo elektronickou formou na předepsaném formuláři, který je k dispozici zde.

Termín pro doručení nominačních listů je 7. ledna 2019 do 11 hodin, a sice na podatelnu Městského úřadu Český Krumlov, Kaplická 439 nebo na e-mailovou adresu kancelar.starosty@mu.ckrumlov.cz. Obálku nebo e-mail je třeba označit: Návrh nominace do komisí Rady města Český Krumlov 2018-2022.

Nominační list nezakládá právo být do komise zvolen. Všech návrhů na nominaci si však město Český Krumlov velice váží. Rada města rozhodne v lednu/ únoru 2019, které komise ustaví a jaké členy do komisí nominuje. Komise budou mít omezený počet členů. Členství v komisi je funkce čestná, neplacená.

Komise jsou poradním a iniciativním orgánem rady, členy a předsedu volí rada na základě nominací. Náplň činnosti komise stanoví rada, která také komisi ukládá úkoly a projednává stanoviska a náměty komise. Komise mj. dávají doporučující stanoviska radě k vybraným projednávaným materiálům, projednávají koncepční materiály v dané vymezené oblasti, podílejí se na hodnotících procesech v dotačních programech města. Rada města předpokládá ustavit komisi pro cestovní ruch, komisi dopravní, komisi kulturní, komisi pro památkovou péči, komisi sociální, komisi sportovní, komisi pro školství, komisi pro územní plán, majetek a investice, komisi pro životní prostředí.

Zdroj: Město Český Krumlov