logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Druhý ročník participativního rozpočtu v Českém Krumlově zná vítězné projekty [TISKOVÁ ZPRÁVA]

Krumlováci rozhodli hlasováním o nových projektech, které budou v příštím roce realizovány v rámci participativního rozpočtu. Do hlasování se zapojilo téměř dvě stě padesát obyvatel, kteří rozdělili tři čtvrtě milionu korun osmi projektům.

Do druhého ročníku participativního rozpočtu zaslali obyvatelé Českého Krumlova čtyřicet námětů, ze kterých byla po posouzení jejich realizovatelnosti vybrána finální dvacítka projektů, které postoupily do hlasování. Celkem 245 hlasujících rozhodlo, že se v příštím roce zrealizuje osm předložených záměrů v osmi městských částech. Přestože obyvatelé mohli hlasovat pro více námětů (z prvního ročníku se například na Horní Bráně realizovaly hned tři předložené projekty), letos většinově rozhodli, že celé částky vyčleněné pro dané oblasti půjdou vždy na jeden projekt.

„Stále se zaměřujeme na zapojení obyvatel do vzhledu a života města a participativní rozpočet je další formou, jak toho lze dosáhnout. Od obyvatel máme zpětnou vazbu, že o tento způsob spolupráce zájem mají, přestože počet hlasujících není většinový. Dostali jsme připomínky a návrhy, co a jak zlepšit, které zohledníme v dalším ročníku,“uvedl místostarosta Josef Hermann

Zastupitelstvo vyčlenilo druhému ročníku participativního rozpočtu tři čtvrtě milionu korun. Bonusových padesát tisíc korun pro městskou část, kde se zapojilo procentuálně nejvíce obyvatel, připadne v participativním rozpočtu příštího roku Slupenci, kde se hlasování účastnilo 15 % lidí.

VÍTĚZNÉ PROJEKTY

Domoradicích si lidé odhlasovali zpracování architektonické studie uspořádání a vybavení návsi, aby mohla v budoucnu sloužit k pořádání společenských akcí a umožňovala setkávání obyvatel.

ObyvateléHorní Brányrozhodli o realizaci venkovního cvičebního prvku, který bude umístěn podél sportovních hřišť. Předkladatel navrhl jeden prvek zaměřený na zlepšení koordinace pohybu, balanci a posílení těla.

Nasídlišti Špičákodhlasovali občané revitalizaci dětského hřištěspočívající v umístění 2-3 dětských prvků jako je houpadlo, kolotoč či pískoviště.

Nových Dobrkovicíchzvítězil projekt narozšíření odpočinkového místa u potoka, které bude navazovat na nově vytvořené posezení s přírodním hřištěm.

Novém Spolíbyl letos v návrhu jen jeden projekt a tím je úprava sportovního hřiště, která zahrnuje oplocení, vyčištění herní plochy, vyznačení čar a drobné terénní úpravy.

Z pěti projektů, které postoupily do hlasování, vybrali obyvatelé Nádražního Předměstíúpravu stávajícího sportovního hřištěna sídlišti Vyšný. Projekt se týká výměny branek a sítí a opravy tyčí na síť pro volejbal a jiné hry. Počítá se i s umístěním dvou laviček na okraj hřiště.

Víc jak polovina lidí na Plešivci odhlasovalavybudování venkovního fitness hřiště. Prostor by měl sloužit pro posilování, strečink, protahování, kondici či kruhový trénink. Budou sem pořízeny dva až tři prvky, např. fitness push-up či chodecký trenažer.

Slupenecměl letos v návrhu pouze jeden projekt, a tím je oprava cesty od rybníčku směrem na Křížovou horu. Cesta je v současné době zarostlá dřevinami a nelze ji využívat pro přístup na Křížovou horu, v rámci projektu budou dřeviny vykáceny a prořezány.

Jedinou městskou částí, kde nebyl předložen projekt vhodný pro realizaci, je Vyšný. Alokovaná částka se tak pro tuto oblast přesouvá do roku 2019.

Realizaci vítězných projektů v příštím roce zajistí odbory městského úřadu.

Další informace a podrobnosti k jednotlivým projektům jsou k dispozici na www.rozpocet.KrumlovSobe.cz.

REALIZACE PROJEKTŮ Z 1. ROČNÍKU 2017/2018

Sedm z deseti projektů z pilotního ročníku bylo realizováno v průběhu letošního léta a podzimu. Na Plešivci byly po dohodě s předkládajícími maminkami instalovány nové herní prvky – věž na street workout pro děti od 12 let a menší prolézačka. Novou prolézačku mají děti i na sídlišti na Nádražním Předměstí, kde byl rozpočet použit i na opravu stávajících herních prvků.

Na Horní Bráně mohli obyvatelé trávit letní večery u nového piknikového setu, na dětském hřišti přibyly lavičky a v ulici Za Tiskárnou si sousedé uspořádali z participativního rozpočtu sousedskou slavnost s grilováním. Vyšný se dočkalo úpravy a oplocení kontejnerové stání na Rasovně a v plánu je ještě kolem místa vysadit živý plot. A pro domoradickou náves je zpracovaná dopravní studie, která prověřila technickou proveditelnost okružní křižovatky.

Vybudování odpočinkového místa u potoka v Nových Dobrkovicích je naplánováno, až bude dokončena rozsáhlá rekonstrukce sítí a komunikací, která zde aktuálně probíhá. V současné době se také zpracovává územní studie veřejného prostranství u Vltavy, proto projekt vytvoření vstupu do řeky, který loni vyhrál v Novém Spolí, je odložen, než bude tato architektonická studie hotová.

Realizace mlhoviště na Špičáku byla nakonec zamítnuta, neboť se prokázalo, že by provoz nebyl z technických důvodů možný. O neproinvestované prostředky byl proto letos navýšen participativní rozpočet této městské části.