logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Český Krumlov si připomíná sto let republiky

Jak to vypadalo v Krumlově před 100 lety? Atmosféru dob vzniku samostatného Československa připomene řada zajímavých akcí. Připraveny jsou zajímavé besedy v knihovně, slavnostní koncerty, ceremonie granátníků, výstavy a mnoho dalšího.

Regionální muzeum v Českém Krumlově kromě probíhající výstavy „Od Velké války k republice“ zve k návštěvě prvoválečného vojenského tábora, který bude 28. října po celý den k vidění v parku za Městským divadlem. Samotné umístění tábora má vazbu na období první světové války, kdy byl Český Krumlov určen jako jedno z lazaretních měst a v současné budově divadla (tehdejší „Nové hospodě“) byla zřízena záložní nemocnice pro raněné vojáky. Akci pořádá Regionální muzeum ve spolupráci s Klubem vojenské historie České Budějovice.

Schwarzenberská granátnická garda připravuje vedle tradičních ceremonií spojených se státními svátky i několik výjimečných novinek. Obnovení tradice tzv. kirchparády, tj. slavnostního průvodu granátníků u příležitosti mše svaté v kostele sv. Víta za doprovodu kapely, dále koncert znovuzrozené gardové hudby ve spolupráci se Základní uměleckou školou a rovněž obnovení unikátní tradice slavnostních dělových salv ze zámeckého vrchu nad městem.

Jubilejní oslavy granátníci zakončí společným vzdáním pocty svým bývalým kolegům, kteří se v dobách monarchie zasloužili o rozvoj a zachování kulturního života někdejší česko-jazyčné menšiny v Českém Krumlově a o vznik republiky v řadách legií. Tento závěrečný slavnostní akt proběhne v klášterním kostele, kde na tamní varhany v rámci společného koncertu místních hudebních spolků zahraje českou hymnu Ladislav Vrchota, vnuk granátníka Františka Vrchoty, významného českokrumlovského hudebníka a vlastence, který před sto lety zahrál na stejné varhany jako první v Českém Krumlově po vyhlášení republiky hymnu Kde domov můj. V průběhu celých oslav bude v blízkosti granátníků po celý den přenášena pamětní kniha, vyhotovená Kláštery Český Krumlov, do níž bude u příležitosti 100. výročí založení republiky umožněno spoluobčanům zapisovat svá poselství pro budoucí generace.

Slavnostní den zakončí koncert Petera Lipa Bandu. Skvělý muzikant a jeden z nejvýznamnějších představitelů slovenské jazzové scény vystoupí v rámci Česko-slovenského večera v Synagoze Český Krumlov.

Významné výročí 100 let republiky připomene v říjnových přednáškách a besedách také Městská knihovna Český Krumlov. S gratulací v podobě slavnostního koncertu přispěje také Základní umělecká škola Český Krumlov.

Zdroj: Ckrumlov.cz