Připomínky opozičních zastupitelů k materiálu zastupitelstva o koupi ČOV [DOKUMENT]

Dobrý den, zasíláme za opoziční zastupitele města Český Krumlov připomínky k projednávanému bodu – koupě ČOV Český Krumlov. Předem upozorňujeme na to, že materiál je připravený nedůsledně, tendenčně, narychlo a neposkytuje zastupitelům, kteří se mají rozhodnoutn o takto obrovské investici, dostatek informací pro jejich rozhodnutí. Rizika a nedostatky materiálu, která žádáme odstranit: Materiál neposkytuje to […]