Nominujte členy do komisí rady města

Rada města Český Krumlov nabízí veřejnosti možnost nominovat za členy komisí rady města aktivní občany s odbornou praxí nebo zkušenostmi v oblastech působnosti jednotlivých komisí. Nominační list s návrhem nominované osoby může podat politická strana či uskupení zastoupené v Zastupitelstvu města Český Krumlov, radní města, právnická osoba i fyzická osoba. Navrhovatel může za člena komise […]