logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Cena města bude tradičně předávána v synagoze: Manželé Peškovi, MUDr. Václav Pecha in memoriam, Domácí hospic sv. Víta

Zastupitelé rozhodli o tom, kdo získá Cenu města Český Krumlov. Ocenění se každoročně uděluje osobnostem za činnost, kterou přispívají, nebo přispěli k obohacení života obyvatel a rozvoji města.

Ze sedmnácti nominovaných vybrali zastupitelé tři laureáty, kterým 1. června 2023 slavnostně předají ocenění za rok 2022 v podobě dlažební kostky se skleněnou kapkou. Design ceny navrhl a vyhotovil českokrumlovský výtvarník Tomáš Baran.

Jedinečnost historického centra mohou návštěvníci obdivovat nejen na živo v ulicích města, ale přibližuje ji také unikátní keramický model, který je k vidění v Regionálním muzeu v Českém Krumlově. Autory jsou manželé Petr a Jana Peškovi, kteří výtvarnému umění, kultuře a památkové péči zasvětili celý svůj život. Mimo jiné stáli u založení Střední uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky České.

Onkolog, spoluzakladatel sdružení Mamma Help, které pomáhá ženám s rakovinou prsu, podnikatel, hoteliér, ale také milovník vína, sommeliér a spolupořadatel Festivalu vína Český Krumlov – tím vším byl MUDr. Václav Pecha. In memoriam obdrží ocenění za dlouhodobý přínos pro město v oblasti zdravotnictví, cestovního ruchu a rozvoje občanské společnosti.

Jižní Čechy vynikají v dostupnosti hospicové péče nad ostatními kraji v republice, od roku 2020 k tomu přispívá i Domácí hospic sv. Víta,  jehož zřizovatelem je prachatický Hospic sv. Jana N. Neumanna. Pracovníci hospice umožňují nevyléčitelně nemocným pacientům, aby mohli žít nejlépe bez bolesti, nezůstali ani v posledních chvílích osamoceni, aby mohli být obklopeni především svými blízkými, a aby za každých okolností byla zachována jejich lidská důstojnost. Cena města Český Krumlov bude jejich morální odměnou za tuto náročnou práci v oblasti zdravotní a sociální péče.

Z nominačních dopisů:

„Sestřičky s hospicovým týmem pomáhají v těch nejtěžších chvílích nemocnému člověku důstojně odejít ze života. Jsou neustále nablízku rodině ve dne v noci. Jsou obětaví, nikdy nenechají nemocného člověka odcházet samotného a trpícího v bolesti a trápení,“ napsala Iveta Kahovcová.

„Navrhuji na Cenu města českokrumlovský Domácí hospic sv. Víta. Jeho práce je úžasným posláním,“ začala své poděkování za vynikající péči Božena Nováková. „Kdykoliv jsem se mohla obrátit pro pomoc na sestřičky, v denní i noční hodinu. Jejich práce je velmi psychicky náročná. Můj manžel byl v konečném stadiu života (onkologické onemocnění). Nikdy nezapomenu, že nebyl vytržen z domácího prostředí, že mohl být po celou dobu se svými nejbližšími, jak si i on sám přál.“

„Tvůrci keramického modelu města Český Krumlov, který obdivují každoročně tisíce návštěvníků. Vždy se účastnili veřejného života a zanechali nesmazatelnou stopu i na vzhledu města. Petr Pešek byl např. městským architektem a také iniciátorem založení Festivalu komorní hudby,“ upozornil na kulturní přínos manželů Peškových Rostislav Tarasuk.

V uplynulých 27 ročnících bylo uděleno celkem 93 cen. Cena města Český Krumlov je určena fyzickým osobám, seskupením fyzických osob či právnickým osobám za významné počiny v předchozím roce, nebo za dlouhodobou činnost, která přispívá k rozvoji města. Kandidáty na toto ocenění může nominovat kdokoli, nejen českokrumlovští občané.

Předávání Ceny města se uskuteční 1. června od 18.00 hodin v Synagoze Český Krumlov. Na slavnostní večer je zvána široká veřejnost.