logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Jiří Frendl: Medaile ČUS pro zakladatele českokrumlovského badmintonu!

Nejvýznamnější čestné ocenění České unie sportu převzal u příležitosti mistrovství ČR v badmintonu, které se minulý víkend konalo v Českých Budějovicích, pan Jiří Frendl.

Medaile České unie sportu je třetím a nejvyšším stupněm vyznamenání udělovaného jejím výkonným výborem. ČUS svá vyznamenání uděluje za výjimečný přínos sportu, a to zejména dobrovolníkům působícím ve sportovním prostředí. Vedle Medaile ČUS jsou dalšími typy vyznamenání ještě Čestný odznak ČUS (druhý stupeň udělovaného vyznamenání) a Čestné uznání ČUS (první, nejnižší stupeň udělovaného vyznamenání).

Badminton – Český Krumlov – Jiří Frendl. To jsou pojmy, které již skoro 50 let neodmyslitelně patří k sobě. V roce 1974, pouhý rok poté, co se Jiří Frendl do Českého Krumlov přestěhoval ze Žďáru nad Sázavou, zde spoluzakládá v rámci TJ Slavoj badmintonový oddíl. Jiří Frendl byl vždy velice činorodý a tehdy, v polovině 70. let, to nebylo poprvé, co badmintonový nebo jinak zaměřený sportovní oddíl zakládal. Vždy kolem sebe dokázal soustředit a organizovat sportovní nadšence. Možná ale ani on sám tehdy netušil, že v Českém Krumlově zůstane dalšího půl století.

Badminton se během krátké doby stal známým po celém okrese a z aktivity Jiřího Frendla zde bylo založeno několik dalších badmintonových oddílů. Českokrumlovský badmintonový oddíl jako takový rychle rostl a během necelých 10 let se vypracoval mezi špičku v republice, zejména na poli mládeže. Tuto pozici si drží dodnes.

V roce 1977 se Jiří Frendl stal předsedou okresního svazu badmintonu, jehož ustavení také inicioval. Také ihned po příchodu do jižních Čech začal pracovat v krajském výboru badmintonového svazu, aby v roce 1978 byl zvolen jeho předsedou. Tuto funkci vykonával až do roku 1983, kdy byl zvolen za předsedu TMK (Trenérsko-metodické komise) Československého svazu badmintonu. V této funkci působil po celé volební období do roku 1988. V osmdesátých letech byl také členem předsednictva OV ČSTV Český Krumlov a současně předsedou metodické komise OV ČSTV v Českém Krumlově.

Po roce 1989 se Jiří Frendl významně podílel na přeměně československé tělesné výchovy jak na svazové, tak i na všesvazové úrovni. Několik let také vedl juniorskou reprezentaci ČBaS. Přes třicet let byl lektorem českého i krajského svazu a vyškolil desítky trenérů, kterým vždy ochotně předával své bohaté zkušenosti.

Přehrajte si rozhovor s Jiřím Frendlem pro TV Sklad, pořad televize Kurýr TV.

Jeho hlavní práce pak spočívala právě v trenérské oblasti, kde za 50 let trénování v Českém Krumlově položil pevné základy tohoto sportu. Dokladem toho jsou desítky mistrovských medailí jeho svěřenců, soutěžení v I. lize a II. lize. Řada hráčů byla a je reprezentanty ČR. Díky jeho dlouhodobé aktivní práci získal badminton v regionu Jižních Čech a Českého Krumlova nezastupitelné místo u veřejnosti. Výsledky klubu, jehož byl také dlouholetým předsedou, přinesly českokrumlovskému badmintonovému klubu na přelomu tisíciletí statut Sportovního centra mládeže ČBaS. Jiří Frendl byl také velmi aktivní v metodické oblasti, když v sedmdesátých letech vydal sérii metodických dopisů pro potřeby jihočeských badmintonových klubů o kondiční a technické přípravě mládeže…

Triumfů, které Jiří Frendl s českokrumlovským badmintonem vybojoval, nebo projektů, na kterých se spolupodílel, by se našla mnohem delší řada. Úspěch jeho celoživotního díla je však potřeba spatřovat ještě v něčem jiném. Za těch více než pět desítek let, kdy se sportu věnuje, mu rukama prošla zhruba tisícovka svěřenců, dost možná i více. Některým z nich umožnil stát se mistry svého oboru – nejlepšími badmintonisty u nás, mnohým z nich pomohl pochopit, co je to tvrdá a poctivá práce i jak chutná vítězství, jiné alespoň naučil běhat nebo házet míčem. Ti všichni lidé však mají jedno společné. Jim všem Jiří Frendl věnoval svůj čas a v nich všech zanechal svou nesmazatelnou stopu. Přísnou, hlasitě chraplavou, důslednou, ale také laskavou a vstřícnou. Pane Frendle, připíjíme na Vaše zdraví a blahopřejeme Vám k zisku tohoto mimořádného ocenění.

Pavel Florián, SK Badminton Český Krumlov