logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Do Krásného údolí se vracejí původní tůně

Další dvě vodní nádrže obnovují Lesy města Český Krumlov ve svém revíru. Tentokrát jde o tůně, které se nacházejí u cesty z Krásného údolí do lesa Dubík. Vodní nádrže jsou součástí projektu na obnovu krumlovských tůní a studánek, který během pěti let počítá s vybudováním 50 nádrží sloužících k zadržování vody v lesích.

Cestu z Krásného údolí směrem do lesa Dubík lemovala nevzhledná stráň zarostlá křovinami a plevelem. Poslední měsíc tu ale probíhaly terénní práce a už brzy se tu budou moci návštěvníci procházet kolem vodních ploch, které zde vznikají.

Tůně se budou nacházet mezi hřištěm na malou kopanou a mostkem vedoucím k zámecké zahradě. „Původně se na tomto místě nacházely dvě vodní nádrže a my jsme se rozhodli, že je postupně obnovíme. V letošním roce jsme se pustili do obnovy horní tůně, kde jsou práce technologicky i finančně jednodušší. Následně připravíme projekt pro rekonstrukci spodní nádrže, kde budou práce složitější. Také čekáme na dotační titul, který bychom mohli využít,“ uvádí Miroslav Štoll, jednatel společnosti Lesy města Český Krumlov.

Tůně budou sloužit k zadržování a čištění vody. „Horní tůň bude sloužit jako sedimentační nádrž pro ukládání splavenin. U obou tůní bude retenční prostor pro zachycení přívalového deště a stanou se domovem mnoha obojživelníků. Přelivnou část hráze u horní tůně tvoří zásyp lomovým kamenem v kombinaci s dřevěným roštem z jedlové kulatiny,“ vysvětluje Miroslav Štoll.

Na své si přijdou i návštěvníci lesa. Vzhledem k vysoké návštěvnosti této lokality tu vznikne odpočinková a relaxační zóna. „Prostředí jsme zkultivovali a předpokládáme, že sem umístíme lavičky. Až se povede rekonstrukce spodní tůně, mohlo by se přidat i ohniště. Někteří návštěvníci stále rozdělávají oheň v lesích – připomínám, že i rozdělávání ohně u hřiště na Dubíku je nezákonné a nebezpečné. Vytvoření ohniště v bezpečné vzdálenosti od lesa by pak bylo řešením,“ doplňuje Miroslav Štoll.

Horní nádrž je dokončená, naplnění vodou proběhne ze statických důvodů až v jarních měsících. Práce na spodní nádrži budou zahájeny během příštího roku.

Financování celého projektu je zajištěno společností Lesy města Český Krumlov, stejně jako již dříve realizované projekty určené obyvatelům, např. naučná stezka a hřiště na Dubíku, nebo outdoorové fitness hřiště U Trojice.