logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Městský úřad Český Krumlov má nového tajemníka

Moderní městský úřad efektivně vykonávající svěřené úkoly s důrazem na profesionální a kvalitní poskytování služeb veřejnosti. Právě s takovou vizí nastupuje na českokrumlovský městský úřad nový tajemník Jan Lippl.
V pondělí 6. září jmenoval starosta města Dalibor Carda nového tajemníka Městského úřadu Český Krumlov. Do vedení úřadu se 150 zaměstnanci nastoupil sedmatřicetiletý Jan Lippl. Prostředí českokrumlovského úřadu mu ale není vůbec neznámé. Působí zde již od roku 2009 na vedoucích pozicích v oblasti IT.
„Přestože lze určitě navázat na práci mého předchůdce, vnímám na cestě k moderně fungujícímu městskému úřadu řadu úkolů,“ říká Jan Lippl.
Mezi jeho záměry patří například vytvoření tzv. katalog poskytovaných služeb s důrazem na proklientský přístup, zavedení jednotného systému řízení rozvojových projektů nebo realizace sběru podnětů a zpětné vazby od občanů a klientů úřadu s jejich pravidelným vyhodnocováním.
„V personální oblasti považuji za klíčové, aby městský úřad zaměstnával tým lidí motivovaných podat maximální profesionální výkon, díky kterému bude z úřadu vždy odcházet spokojený občan v duchu hesla spokojený pracovník = spokojený klient. Rád bych proto zavedl etický kodex zaměstnance či nastavil efektivní systém vzdělávání a osobního rozvoje zaměstnanců,“ dodává Jan Lippl.
Jan Lippl střídá na pozici tajemníka Radima Roučeho, který ve funkci působil deset let.
Tajemník úřadu je zaměstnancem města a je odpovědný starostovi za plnění úkolů úřadu v samostatné i přenesené působnosti. Tajemník řídí a kontroluje činnost zaměstnanců města a je pracovněprávně přímým nadřízeným vedoucích odborů a samostatných oddělení.