logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Český Krumlov otestoval žáky škol před koncem školního roku přesnější PCR metodou

Přesnější, méně častou a komfortnější metodu testování zajistilo pro své školy město Český Krumlov. Žáci se budou na covid-19 testovat nejnovějšími testy od českého výrobce. Od 25. května 2021 se na českokrumlovských základních školách testovalo inovativním způsobem PCR testů, kdy byl dětem proveden odběr ze slin na tampón v ústech. „Podařilo se nám zajistit tuto výjimečnou možnost testování žáků, které s sebou nese řadu benefitů. Především se testuje jen jednou za dva týdny a tato metoda je pro děti pohodlnější i bezpečnější, než dosud používané výtěry z nosu nebo slinné testy z odplivnutí,“ uvedl starosta Dalibor Carda. Odběrové soupravy BiCoV vyrábí špičková česká společnost Bioinova.
Celá tisková zpráva ZDE.
Redakce Krumlováci.cz se dotázala na další doplňující informace. Odpovídaala tisková mluvčí Města Český Krumlov Petra Nestávalová:
Jaký subjekt prováděl testování dětí na ZŠ v Českém Krumlově? Jaká je jeho odborná způsobilost?
Testování ve školách organizovala společnost Petona CZECH, s.r.o.  Laboratorní vyšetření žáků a zaměstnanců ve 14ti denních intervalech metodou poolingu 1/6 poskytla laboratoř Bioinova, s.r.o. Laboratorní vyšetření zaměstnanců v 7denním intervalu metodou tzv. preventivního RT-PCR testu poskytla laboratoř GHC Genetics, s.r.o. 
Jaké jsou výsledky testování na školách a došlo k nějakým problémům v průběhu testování?
Je nám známo, že se ve školách objevily děti s pozitivním výsledkem, nezaznamenali jsme problémy s testováním dětí.
Bylo pro školy zatěžující přejít na nový způsob testování, než byl antigenní test, který si prováděly děti samy?
Samozřejmě, že každá změna organizace testování v této vypjaté době byla pro školy zatěžující, ale PCR testování považujeme za šetrnější k dětem a hlavně s přesnějšími výsledky. Proto si myslíme, že ředitelům škol patří velké díky za zvýšenou počáteční administrativu a komunikaci s rodiči, příjemný přístup pracovníků odběrových týmů vůči dětem i zaměstnancům.
Jaký typ testu (značka) byla použita pro testování žáků?
Odběrová souprava BiCov – výrobce Bioinova, s.r.o. Neinvazivní odběr biologického materiálu ze slin z úst na výtěrovou štětičku. V laboratoři metoda RT-PCR.
Byly již proplaceny náklady na toto testování jednotlivým školám? Resp. jaký byly finanční tok takových kompenzací v uvedené výši za test? Jak do tohoto finančního toku byla zapojena firma, která v ČK prováděla testování?
Školy jsou na PCR pooling zasmluvněny s Bioinovou napřímo. Splatnosti faktur jsme nastavili až na 31.7., aby školy měly dostatek prostoru před splatností získat prostředky od MŠMT. GHC Genetics testovalo individuální tzv. preventivní RT PCR hrazené z veřejného zdravotního pojištění a klienty tedy byli samotní zaměstnanci, kteří se k testu registrovali u GHC Genetics. Školy nehradí nic navíc nad náklady hrazenými MŠMT a MZdr. Petona CZECH partnerským laboratořím účtuje provizi.
Finanční prostředky budou poskytnuty prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje dle výše stanovené MŠMT – Věstník MŠMT 03/2021, č.j.: MŠMT-12670/2021. Prostředky budou mít zvláštní účelový znak, nebude se jednat o přímé náklady. Převedení odpovídajících prostředků z MŠMT na zvláštní účet kraje předpokládáme v průběhu měsíce července 2021.
Krumlováci.cz požádali o vyjádření také společnost PETONA CZECH. Ani přes několik urgencí nebyla firma schopna odpovědět na položené dotazy. Byla sice přislíbena reakce od jednatele firmy, ale bez jakékoliv další odpovědi.
Dotazy Krumlováci.cz:
Předpokládám, že tento projekt, který jste organizovali, jste zajišťovali celorepublikově? Nebo jen v rámci vybraných krajů či měst? Pokud nejen v ČK, tak kde dále?

Zajišťovali jste personálně testování žáků v Českém Krumlově z vlastních kapacit nebo jste využili své subdodavatele? Pokud ano, jaké?

Vaše firma dodává vybavení pro školy a školská zařízení. Jak se toto slučuje s projektem testování žáků? Jedná se jen o zprostředkovatelskou činnost nebo na takovou službu musíte mít jinou odbornou způsobilost?

Reakce PETONA CZECH s.r.o.:
Dobrý den,
předal jsem ke zpracování.
Bude vás kontaktovat kolega.
S pozdravem
Ing. Petr Jedinák, jednatel PETONA CZECH s.r.o.