logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Parkování na Plešivci a špatný stav povrchů na tomto krumlovském sídlišti řeší město operativně dle požadavků, potřeb a kapacity. „V současné době zde nic nového neplánujeme,“ říká tisková mluvčí Petra Nestávalová

Parkování na Plešivci čekají jen operativní opravy a obnovy povrchů, počet parkovacích míst se rozšiřovat nebude. „Pokud je zjištěn špatný stav povrchu, je nutné podávat adresné připomínky,“ upozorňuje mluvčí Petra Nestávalová. Personální kapacity pro správu rozsáhlé agendy má město omezené. „Na agendu, týkající se 102,5 km místních a účelových komunikací, 32,35 km chodníků, 28 mostů a nepočítaně propustků disponuje Odbor správy majetku a investic jedním pracovníkem, který má na starost veškeré tyto dopravní stavby, mosty a jiné stavby (např. opěrné zdi),“ vysvětluje mluvčí. Obnova povrchu komunikací na Plešivci by stála 6 až 8 milionů korun, město se snaží získat prostředky z dotace.
Krumlováci.cz: 17. června v odpoledních hodinách probíhala obnova značení parkovacích míst v jedné části sídliště, jak bude pokračovat další značení parkovacích míst, v jakém termínu?
Petra Nestávalová, tisková mluvčí ČK: V tuto chvíli není stanoven další termín pro další obnovu značení. Řídí se operativně dle požadavků, potřeb, kapacity.
K: Budou provedeny nějaké další změny, co do opravy povrchů, například na přilehlých chodnících?
PN: V současné době zde nic nového neplánujeme.

K: Některé části plešiveckých chodníků jsou doslova v havarijním stavu, neudržované a například poskládané z nejrůznějších dlažic. Spáry mezi nimi již téměř neexistují a obyvatelé si stěžují na bezpečnost pohybu po chodníku. Neplánujete ani částečnou údržbu v těchto rizikových lokalitách?
PN: Je to příliš obecné vyjádření, schází upřesnění. Na agendu, týkající se 102,5 km místních a účelových komunikací, 32,35 km chodníků, 28 mostů a nepočítaně propustků disponuje Odbor správy majetku a investic jedním pracovníkem, který má na starost veškeré tyto dopravní stavby, mosty a jiné stavby (např. opěrné zdi). Vedle údržby, správy dokumentace a zajištění potřebné evidence a administrace k jednotlivým stavebním objektům má na starost i realizaci investičních akcí na všech těchto objektech. O stavu komunikací a chodníků víme mnohé, ale s ohledem na jejich rozsah nevíme určitě vše. Finančních prostředků na údržbu, správu a opravu je v rozpočtu méně, než by odpovídalo velikosti a významu tohoto majetku.
Pokud je zjištěn špatný stav povrchu, je nutné podávat adresné (a vzhledem k rozsahu tohoto majetku i účelné) připomínky. K oznámení stavu je možné využít aplikace Hlášení závad na webu města.
K: Normy pro rozměry parkovacích stání se za uplynulé roky změnily. Parkovací místa na Plešivci ale byla obnovená podle původních rozměrů. Mysleli na to zpracovatelé při obnově míst? Neuvažujete o možnosti rozšíření parkovacích míst tam, kde by se to z takových místních důvodů vyplatilo? 
PN: Normy se sice změnily, ale k horšímu (tedy jak pro koho, protože došlo ke zvětšení parkovacího stání asi o 25 cm). Jak dál s parkováním na Plešivci již bylo řešeno opakovaně na řadě pracovních skupin (územní plán, doprava v klidu, KUPMI, jak dál s parkováním ve městě apod.). Závěr byl jednoznačný. Již dále nerozšiřovat počet parkovacích míst, protože to nikam nevede.
Zajímavé zjištění k tomuto tématu uváděl při projednávání územní studii veřejného prostranství p. arch. J. Našinec. Při zajišťování podkladů pro územní studii zjistil, že se v části města spadající do lokality sídliště Plešivec nachází kolem jednoho tisíce parkovacích stání (včetně míst, která jsou v garážích, jichž je v této lokalitě mnoho), takže na počet bytových jednotek vychází poměr, který jinde v Českém Krumlově nenajdete – tak příznivý k vlastníkům automobilů. Současně ve studii doporučoval, aby se dále nerozšiřovala místa pro parkování.
K: Jaké náklady jsou spojeny s obnovou parkovacích míst?
PN: Obnova povrchu komunikací včetně parkovacích stání na sídlišti Plešivec byla při posledním pokusu o podání žádosti o dotaci na provedení těchto prací odhadnuta někde ve výši kolem 6 až 8 miliónů korun. 
K: Předpokládám tedy, že předchozí podání žádostí byly neúspěšné. Proč? Co město dělá proto, aby úspěšně získalo prostředky na provedení těchto prací? Neexistuje cesta financování z vlastních prostředků?
PN: Neúspěch není dán pochybením na straně města, ale převisem poptávky na tomto dotačním titulu.
K: Kdo nebo jaká firma provádí obnovu parkovacích míst? Tuto částečnou nedotovanou obnovu (resp. značení) město hradí z vlastních prostředků? Jaké jsou náklady?
PN: Parkovací místa – značení zadává Odbor dopravy a silničního hospodářství, případné opravy zadává Odbor správy majetku a investic většinou u společnosti Služby města Český Krumlov. Přehled o jednotlivostech a uvedené podrobnosti nevedeme.
Za rozhovor děkuje Jan Bohdal