logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Poznámka k využití bývalých krumlovských kasáren

K úvodníku pana místostarosty Josefa Hermana v Novinách, bych si dovolil krátkou poznámku. O bezúplatném převodu bývalých kasáren Vyšný z majetku státu do majetku města Český Krumlov byla jednání zahájena v roce 2005, a v létě roku 2006 vláda ČR svým Usnesením rozhodla ve prospěch města Český Krumlov.
Záměrem tehdejšího vedení města bylo využít armádou opuštěného areálu pro školské a sociální účely, a část měla zůstat k dispozici pro válečné veterány. Město Český Krumlov získalo možnost využít areál pro zřízení vysoké školy, když areál byl armádou přebudován jako školící a výcvikové středisko pro nasazení v mezinárodních misích, tedy ve stavu, kdy mohl pro uvedený záměr města bezprostředně sloužit. Vedení města chtělo do města přinést možnost vysokoškolského studia, navazujícího na studijní program Střední uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky České. S tím záměrem byla ve volebním období 2002 – 2006 podepsána dlouhodobá smlouva o pronájmu kláštera, s cílem být připraveni na budoucí dotační programy, protože bylo uvažováno využít tyto prostory jako výukové zázemí střední a vysoké školy zejména v disciplínách, jako je oprava a rekonstrukce památek nebo restaurátorství. Společně s kasárnami by pak Český Krumlov získal velmi exkluzivní vysokoškolský komplex. To, že bydlící studenti jsou pro každé město, i jeho podnikatele, vítaným oživením, není třeba pochybovat. Inspirací tehdy byla i zkušenost získaná v italském městě Urbino, se kterým mělo město Český Krumlov partnerskouz smlouvu.
Proto byla zahájena (pravda nepříliš úspěšná) jednání s tehdejším vedením Jihočeské university k jejímu rozšíření právě do města Český Krumlov. Ve městě zapsaném na listinu světového dědictví UNESCO má logiku využít jeho možnosti pro přípravu odborníků v oboru ochrany a opravy památek, pro demonstraci výstupů z teoretických diskusí studentů a odborné i laické veřejnosti, protože nikde v republice žádné podobné výukové a k odborným diskusím vybavené pracoviště neexistuje. Byla to příležitost k vybudování evropského centra vzdělanosti pro památkovou ochranu a cestovní ruch. Je to i příležitost jak na úplně jiné úrovni jednat s mezinárodními institucemi v dané oblasti (např. UNESCO) nebo jak některé mezinárodní instituce uchýlit v centru historie (např. ICOMOS). Byla to i příležitost, jak udržet aktivní život města i tehdy, když se bude snižovat množství turistů.
V následujícím období byl myšlenka na takové využití kasáren a klášterů opuštěna, ale nebyla opuštěna myšlenka na zřízení vysoké škole. Jednání s mladým investorem, který městu nabízel miliardovou investici právě do vybudování university, vyšla nakonec do ztracena. Teď tedy se rozsáhlý areál v místní části Vyšný dočká smysluplného využití, a město Český Krumlov se snad někdy v budoucnu dočká i využití svého potenciálu v oblasti velmi exkluzivního vzdělávání.
František Mikeš
Bývalý starosta Českého Krumlova a bývalý 1. náměstek ministra kultury.