logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Most u pivovaru v Českém Krumlově je po rozsáhlejší opravě znovu otevřen [TISKOVÁ ZPRÁVA]

Rozsáhlejší opravou za více než tři miliony korun prošel most u pivovaru v Českém Krumlově. Na strategickém mostu přes řeku Vltavu se vybudovala nová opěra, zesílila se nosná konstrukce a most byl celkově zkrácen o šest metrů.
Přes dva měsíce trvala rekonstrukce mostu ev. č. CK-001 TMS u pivovaru v Českém Krumlově, která zahrnovala opravy levobřežní opěry mostu a opravy stávající konstrukce.
„Z koryta řeky se odstranila středová podpěra provizorního mostu a celkově se zkrátila délka konstrukce o šest metrů. Byla zesílena stávající nosná konstrukce, čímž došlo k podstatnému zvýšení zatížení mostu na 9 tun a umožňujícího přejezd jediného vozidla o hmotnosti 32 tun. Zatížení mostu bylo od loňského léta sníženo kvůli podemletému pilíři v toku řeky na pouhé 3 tuny,“ uvádí starosta Dalibor Carda.
Vybudovala se nová železobetonová levobřežní opěra, která je s ohledem na složité zakládací poměry založena na mikropilotech vetknutých do skalního podkladu. Břeh se opevnil kamennou rovnaninou s urovnaným povrchem a poštěrkováním.
Oprava mostu stála 3 153 000 korun. Generálním dodavatelem prací byla společnost SWIETELSKY stavební s.r.o.
Původní provizorní most u pivovaru strhla velká voda při povodních v roce 2002. Od té doby je zde umístěno mostní provizorium, které město koupilo od Správy státních hmotných rezerv v roce 2017 za osm milionů korun.
„Máme zpracovanou studii na nový otočný most, který by se v případě povodní otevřel směrem k břehům. Ten by stál asi 90 milionů korun, což je v současné době pro město finančně nepřijatelné. Další možné návrhy mostů byly odmítnuty památkovou péčí, nebo Povodím Vltavy, které žádá most nad úrovní stoleté vody, což v tomto prostoru je velmi těžko realizovatelné,“ vysvětluje starosta.