logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Šest nakažených klientů z odlehčovací služby má lehký průběh onemocnění [TISKOVÁ ZPRÁVA]

Na základě potvrzeného výskytu nákazy koronavirem v pečovatelském domě Za Soudem absolvovala dnes ředitelka společnosti Sociální služby SOVY, o.p.s. Ivana Ambrusová spolu se starostou města jednání s Okresní hygienickou stanicí Český Krumlov ve věci přijetí opatření a následného postupu v souvislosti s potvrzeným výskytem nákazy.
V odlehčovací službě, kterou provozuje městská obecně prospěšná společnost Sociální služby SOVY, pobývá v současné době 18 klientů. Pozitivně testováno na koronavir je šest klientů, z nichž dva infikovaní ve věku kolem 90 let jsou aktuálně hospitalizovaní v Nemocnici České Budějovice. Jsou však zcela bez příznaků onemocnění, zřejmě budou v brzké době z nemocnice propuštěni do domácí karantény. Další čtyři pozitivně testovaní klienti ve věku od 70 do 90 let zůstávají v objektu Za Soudem. Vzorky dalších 12 klientů vyšly negativně. Čtyři infikovaní zaměstnanci jsou v domácí karanténě od 17. března.
Kvůli nemocným zaměstnancům se pečovatelská služba potýká s nedostatkem personálu. Vzhledem k nízkému počtu zaměstnanců není možné zabezpečit chod odlehčovací služby pro všechny klienty v režimovém provozu (režimový provoz obnáší zabezpečení chodu zařízení podle pokynů hygienické stanice v návaznosti na opatření proti rozšíření nákazy mezi další neinfikované klienty).
Z tohoto důvodu přistoupilo vedení odlehčovací služby k opatření umístit neinfikované klienty zpět do domácí péče. Tímto opatřením by měl být zajištěn požadovaný režimový chod odlehčovací služby pro klienty, kterým byla nákaza prokázána, a zůstávají v péči odlehčovací služby.
„Zajistíme tím izolaci zdravých klientů od možné nákazy. Po odvozu do domácí péče bude u nich ještě proveden kontrolní odběr vzorků,“ uvádí ředitelka Sociálních služeb SOVY Ivana Ambrusová.
Zajištění provozu pečovatelské služby se bude řídit instrukcemi hygieniků. K nemocným pacientům si budou sestry brát ochranný oblek a další osobní ochranné prostředky, budovy bude personál pravidelně dezinfikovat, aby eliminoval další šíření nákazy. Zaměstnanci byli poučeni o správném používání ochranných pomůcek a jejich následné likvidaci.
Během dnešního dne obdrželo město požadovanou dezinfekci od Jihočeského kraje, další ochranné prostředky vedení města zajišťuje.
Během zítřka zasedne Krizový štáb ORP Český Krumlov, kde se mimo jiné bude řešit otázka dalšího postupu při zajišťování péče v odlehčovací službě.
 K opětovnému testování nakažených pacientů přistoupí hygienická stanice za dva týdny.
Pozn: Včera město uvedlo mylnou informaci o počtu nakažených, nesprávně uvedlo sedm nakažených klientů a tři zaměstnance. Za chybu se omlouváme.