logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Třetí ročník participativního rozpočtu v Českém Krumlově má své vítěze [TISKOVÁ ZPRÁVA]

Krumlováci rozhodli hlasováním o nových projektech, které budou v příštím roce realizovány v rámci participativního rozpočtu. Do hlasování se zapojilo 285 obyvatel, kteří rozdělili milion korun osmi projektům.
Do třetího ročníku participativního rozpočtu zaslali obyvatelé Českého Krumlova pětapadesát námětů, ze kterých bylo po posouzení jejich realizovatelnosti vybráno finálních šestnáct projektů, které postoupily do hlasování.
„Participativní rozpočet se pomalu stává součástí občanských aktivit. Zájem o něj stoupá, letos k tomu určitě přispěl zjednodušený způsob hlasování, což se odrazilo na vyšší účasti obyvatel,“ uvedl místostarosta Josef Hermann.
Pro projekty hlasovalo celkem 285 hlasujících, kteří rozhodli, že se v příštím roce zrealizuje osm předložených záměrů v osmi městských částech.
Po třech ročnících stojíme na prahu bilance. Budeme vyhodnocovat způsob, jakým participativní rozpočet připravujeme, jeho harmonogram i úspěšnost. Participativní rozpočet si své příznivce již našel, ale stále je co zlepšovat a budeme dál hledat způsoby, jak do něj vtáhnout ještě více lidí,“ dodává místostarosta.
Vítězné projekty
V Domoradicích si lidé odhlasovali sadové a parkové úpravy lokality Na Lhotkách, kde si přejí vytvořit místo pro setkávání sousedů. Obyvatelé Horní Brány rozhodli o umístění dalšího prvku na fitness hřiště. Navrhli prvek, který se zaměřuje na zlepšení koordinace pohybu a posílení těla. Na sídlišti Špičák se doplní hřiště o dětskou houpačku. V Nových Dobrkovicích zvítězil projekt na rozšíření odpočinkového místa u potoka.
V Novém Spolí vyhrála realizace malého dětského hřiště. Ze tří projektů, které postoupily do hlasování, vybrali obyvatelé Nádražního Předměstí umístění herních prvků na sídlišti Vyšný za domy čp. 115–116. Obyvatelé Plešivce odhlasovali obnovu dětského koutku za domem čp. 233–238 v ulici 5. května. Slupenec měl letos v návrhu pouze jeden projekt, a tím je přemístění stávající plochy s kontejnery na tříděný odpad, vybudování zpevněné plochy a oplocení místa.
Jedinou městskou částí, kde nebyl předložen projekt vhodný pro realizaci, je Vyšný. Alokovaná částka se tak pro tuto oblast přesouvá do roku 2020.
Počet hlasů pro jednotlivé projekty a další informace jsou k dispozici na www.rozpocet.KrumlovSobe.cz.