logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Zastupitelé reagují na žádost občanů: Upravte autobusovou linku z Vyšného pro dopravu místních školáků

Žádost od obyvatel osady Vyšný o úpravu autobusového spojení mezi jejich bydlištěm a krumlovskými základními školami dorazila zastupitelům zvoleným za PRO 2016. „Samozřejmě budeme na ZM 27. 6. prosazovat, aby autobusová linka byla upravena. Vyšný má obecně problém, poněvadž nejsou vybudované chodníky a osvětlení, které končí u vstupu do kasáren,“ uvedli zastupitelé. Dopis přetiskujeme v plném znění:
Městský úřad Český Krumlov
k projednání v radě MěÚ
Žádost o zavedení resp. vhodné prodloužení stávající autobusové linky (mikrobusem) do ul. Pod Hájí ve Vyšným.
V souvislosti s průběžným nastěhováním či přebýváním několika (konkrétně ………..) mladých rodin v horní části Č. Krumlova Vyšný, ulice Pod Hájí, jménem těchto rodin žádám Radu Městského Úřadu Český Krumlov, aby posoudila možnost zavedení či vhodného prodloužení (s časovou koordinací odpovídající začátku vyučování v základních školách) autobusové linky, vedené od shora uvedené ulice ke škole Za Nádražím resp. Na Špičáku. Stávající – dle našeho společného názoru – zcela nevyhovující stav je takový, že každá z rodin naloží ráno svého/své školoupovinného potomka/y do osobního vozidla a v zástupu ostatních vozidel vyjíždějících z téhož důvodu 30-ti kilometrovou rychlostí postupuje/í k jednotlivým školám. Uvedená skutečnost většinou znamená i nutnost vhodného přizpůsobení počátku pracovní doby toho z rodičů, který odvoz zajišťuje.
Jsem přesvědčen, že vyhovění této žádosti bude významným vstřícným krokem radnice vůči nám, mladým a věřím že i perspektivním občanům Českého Krumlova.
Děkuji za projednání celé záležitosti a jsem s pozdravem
Lukáš K ř í ž
Pod Hájí ……
Český Krumlov