logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Kultura, komunita, vzdělávání, to jsou základní hesla vznikajícího spolku Prádelna

Spolek Prádelna chce prostor čistírny a prádelny v Hradební ulici zužitkovat pro Krumlováky a nejen pro ně.
Prádelna počítá s aktivní komunikací s majitelem, ČKRF.
Nabídne zajímavý program pro všechny Krumlováky.
Spolek byl založen s šestnácti zájemci o členství, ale do spolku může kdykoliv přistoupit každý, kdo projeví zájem o činnost této organizace.
Ze zákona byly na ustavující schůzi schváleny navržené stanovy zapsaného spolku a zveoleno jeho vedení.
Předsedou byl zvolen Martin Zeman, místopředsedy Alexander F. Lieders a Martina Bodláková. 
Celá správní rada je devítičlenná, zodpovídá například za program a hospodaření spolku.
První fáze od jara 2019, poté otevření v několika etapách.
ČKRF počítá s projektem i ve svém rozpočtu.
Prádelna by si měla vydělat na vlastní provoz.

Nově vznikající projekt Prádelna v Hradební ulici si klade za cíl být komunitní, vzdělávací a kulturní centrum Českého Krumlova s tím, že centrum nepojme jen zájemce ze strany občanů, ale také bude prezentovat naše město a představovat třeba místní umělce nebo práci Krumlováků. Současná kulturní centra, která se zabývají výhradně svou činností, projevila zájem o spolupráci, vysvětlil jeden ze zakladatelů spolku Martin Zeman a dodal: „Přáli bychom si vycházet z toho, jaký byl hlavní účel – prádelna jako průmyslová provozovna. Zároveň to bude ale živé místo nejen pro kulturní akce, ale také pro odpočinek.“ Aktivní lidé, kteří působí v rámci Krumlova, jako třeba skauti, ZUŠ či střední umělecká škola sv. Anežky, by měli po rekonstrukci najít v místě Prádelny prostor pro některé své aktivity.

„Napadá nás spousta věcí, ale jsme otevření a vždycky budeme nápadům veřejnosti,“ řekl dále Zeman s tím, že připraven bude i prostor ateliéru (fotolaboratoře, projekčního sálu), tedy speciálně vybavené prostory. Venku se pak nabízí přímá návaznost na aktivity rodin, poblíž je totiž dětské hřiště „u Retra“. Z vnitřních prostor centra by se lidé dostali právě na toto hřiště. Financování projektu je od začátku ve fázi vyjednávání. Zeman počítá s penězi z grantů a darů a práce budou v počátcích prováděny například formou bezplatných brigád. „Nechtěli bychom žádat o dotace, ale vydělat na vlastní provoz. Chceme, aby spolek byl soběstačný,“ plánují zakladatelé spolku. Peníze by měly do spolku plynout například z pronájmu prostor či obchodu, který bude prostorech fungovat. Počítá se dokonce s hostelem s odpovídajícím sociálním zázemím pro náročnější i méně náročné návštěvníky. Město bude prostřednictvím ČKRF investovat do rekonstrukce budovy. ČKRF na projektu nechce prodělat, ale zakladatelé spolku počítají s tím, že by na začátku neplatili žádné nájemné. S nájmem počítají až potom, kdy spolek začne pracovat s vlastními prostředky. „Všechny signály naznačují, že o to město stojí,“ dodal Zeman. K otevření centra Prádelna by mělo docházet postupně tak, jak budou rekonstruovány prostory a vybavovány funkčními prvky a vybavením. Hlavní sál by měl začít fungovat už od jara 2019. Místostarosta města Ivo Janoušek, který se účastnil ustavující schůze spolku v prostorech Klášterů, označil jako hospodárné řešení, postupovat v navržených několika etapách podle toho, jak se bude projekt rozvíjet. Podle Janouška je třeba se projektu Prádelna nebát a být aktivní a začít komunikovat a jednat. Poukázal na jiný fungující projekt, Egon Schiele Art Centrum, který vznikal v devadesátých letech vlastně podobně.

„V rámci projektu Klášterů vidím, kolik lidí má zájem si pronajímat prostory pro různé akce,“ dodal z vlastní zkušenosti krumlovský místostarosta. Podle přítomných nemá smysl, aby rekosntrukce trvala několik let a až pak by se projekt nastartoval ve velkém. Proto na začátku budou řešeny základní věci, jako třeba sociální zařízení, nákladnější vybavení, například pro nahrávací studio, je hudbou budoucnosti.
Z prezentace zapsaného spolku Prádelna: