logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

V Českém Krumlově funguje nová služba obdobná noclehárně, tzv. Teplá židle [TISKOVÁ ZPRÁVA]

Obdobou noclehárny je nová služba, tzv. Teplá židle, v Českém Krumlově, která umožňuje osobám bez přístřeší přečkat mrazivou noc v teple. V době od 20.00 do 8.00 hodin mohou lidé bez domova strávit mrazivé noci na židli, případně mohou dostat karimatku a spací pytel, nebo deku. Zatím je služba poskytována bezplatně.
Ve spolupráci s Českým červeným křížem zřídilo město Český Krumlov novou službu, tzv. Teplou židli, která nabízí lidem bez domova možnost strávit mrazivé noci v teple. „V Českém Krumlově nám zcela chybí noclehárna, dříve jsme využívali kapacity noclehárny v Českých Budějovicích, ale ta je v současnosti zpravidla obsazená. Dlouho jsme hledali řešení, až se nám pro letošní zimu podařilo zajistit chybějící službu tímto náhradním způsobem,“ uvedl starosta Dalibor Carda.
Služba se nachází v prostorách Oblastního spolku Českého červeného kříže na adrese sídliště Vyšný 48, Český Krumlov. Místnost je vybavena židlemi, stolem a je zde k dispozici WC s umyvadlem. K dispozici jsou také karimatky, spací pytle a deky. Příchozím jsou poskytnuty teplé nápoje, polévka, ve výjimečných případech nevařené potraviny, např. konzervy, pečivo. V případě potřeby je zdarma poskytnuto oblečení a klienti jsou informováni o možnosti využít další sociální pomoc ze strany sociálních pracovníků Odboru sociálních věcí a zdravotnictví.
„Předpokládáme, že se nám ještě podaří vylepšit prostor o sprchu a hygienické zázemí. Vnímáme tento projet jako pilotní a následně využijeme zkušeností v dalším období při plánování noclehárny,“ doplňuje starosta.

Provoz služby finančně zajišťuje město Český Krumlov, předpokládané náklady se pohybují kolem 55.000 korun za celé zimní období. Personálně službu zajišťuje Český červený kříž, na místě je správce, a to bez ohledu na víkendy a na svátky, který klienty přijímá a poskytuje potřebnou pomoc.
Služba funguje v zimních měsících (předpoklad do března 2019), a to vždy jen po dobu mrazivého počasí, kdy teplota v noci klesne pod – 5 C dle předpovědi počasí. Zatím je služba poskytována zdarma.

Kritéria přijetí:
• Klient nesmí být agresivní a pod vlivem alkoholu či drog.
• Klient by se měl prokázat občanským průkazem.
• Klient musí být ve stavu, který umožňuje poskytnutí této služby (možnost poskytnutí hygieny si může domluvit na ubytovně Tavírna 108 v době od 10.00 hod. do 18.00 hodin).
• Pokud klient přijde s domácím zvířetem (psem apod.), nelze mu službu poskytnout.
V prostorách je přísný zákaz kouření, požívání alkoholu a jiných omamných látek. Současně je zakázáno vnášení jakýchkoli zbraní a zdraví či života ohrožujících předmětů.
Tel. kontakt na správce (vždy od 20.00 hod do 8.00 hod.) v případě otevření služby:
739 139 564, příp. 739 661 561.