logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Nová kniha z edice Seidelova Šumava: Krumlov – město pod věží [TISKOVÁ ZPRÁVA]

V úterý 11. prosince 2018 bude pokřtěna již třetí publikace z ediční řady Seidelova Šumava nazvaná Krumlov – město pod věží. Nová kniha od autorské trojice Zdeny Mrázkové, Jindřicha Špinara a Petra Hudičáka a od vydavatele Českokrumlovského rozvojového fondu spol. s r. o. – Musea Fotoateliér Seidel navazuje svým formátem i obsahem na svazky z roku 2016 a 2017: Lipno – krajina pod hladinou a Šumava – krajina pod sněhem (oceněna titulem Kniha roku 2017 na festivalu Šumava Litera). Kniha Krumlov – město pod věží vychází k 10. výročí otevření Musea Fotoateliér Seidel v Českém Krumlově.

Na fotografiích z Fotoateliéru Seidel, ale i jiných autorů, je zachycena dávná podoba Českého Krumlova, jeho pitoreskních uliček i obyvatel v závěru 19. a v první polovině 20. století. Je to doba, kdy byl Krumlov „hlavním městem šumavské fotografie“. Jeho podobu zachytili fotografičtí mistři Seidel, Wolf, Micko a jiní jako místo, kde se potkávali Češi s Němci, rakousko-uherské mocnářství s první republikou, nacismus s komunismem – starý řád s novým… Texty se propojují se snímky do vyprávění o městě, jehož podobu sice zná celý svět, ale jehož příběh z doby před pouhými sty lety téměř zmizel z paměti…

Krumlov – město pod věží je dosud nejrozsáhlejší publikací této ediční řady. Na téměř 300 stranách čtenáři naleznou více než 430 fotografií, z nichž některé byly dosud neznámým objevem. Autoři knihy spolupracovali s paměťovými institucemi, historiky, pamětníky, sběrateli a dalšími lidmi, kteří mají vztah k historii a fotografické paměti Krumlova. Dávné snímky s pomocí dnešních textů a dobových vzpomínek a citací krumlovských autorů z elektronické knihy Kohoutí kříž (www.kohoutikriz.org) vykreslují autentickou atmosféru starého Krumlova. V části nazvané „Hlavní město šumavské fotografie“ je řada nových a mnohdy překvapivých informací o dosud neznámých krumlovských fotografech a jejich dokumentačním záběru nejen v Krumlově, ale i na širším území Šumavy.

Kniha je opět protkána medailony, které vyprávějí příběhy zdejších obyvatel (pekaře, holiče, truhláře, mlynáře, vydavatele novin, malíře či lékaře), politických reprezentantů města (starosta – „budovatel města“, ale i starosta, který skončil na popravišti), představitelů schwarzenberské správy (JUDr. Adolf Schwarzenberg), podnikatelů (rodina Schinko, Spiro aj.). Přináší ale i osudy lidí, kteří byli ve vleku pohnutých dějin 1. poloviny 20. století (židovská rodina Žaludova, Adlerova (Ruth Hálová), dělnice ve zdejším pracovním lágru aj.). Z těch veselejších můžeme jmenovat například zrod krumlovských

slavností, příběh pomníku Josefa II., zdejší kulturní osobnosti (hudební skladatel Petr Eben, architekt Jan Sedláček, spisovatel Rudolf Slawitschek aj.) nebo recesistický spolek Schlaraffia Krummavia.

Co se týče obrazové části, kniha popisuje přechod od zachycení podoby města ve výtvarných dílech, jejichž autoři jsou zde prezentování i jako předchůdci prvních fotografů (Karel Postl, Ferdinand Runk, Ludvík Kuba aj.). Nejstaršími dosud objevenými fotografiemi jsou snímky od Franze Kasky z roku 1861, který později působil ve službách Maximiliána Habsburského v Mexiku, fotografické album Krumlova od Franze Polaka z roku 1871, které bylo darem pro následníka trůnu Rudolfa Habsburského při jeho návštěvě Krumlova. Ze Seidelovy dílny můžeme krom jiného zdůraznit např. fotograficky zdokumentovaný příběh dvou Marií – slavné sochy Krumlovské madony a její již méně slavné majitelky Marie Tucho, snímky pro Soupis památek království českého, první vlak na krumlovské trati v roce 1892 nebo i portrétní galerii krumlovských starostů.

Snímky byly vybrány od těch nejstarších přes „rodinné stříbro Fotoateliéru Seidel“ zachycující Krumlov a jeho obyvatele, nechybí subtilní barevné autochromy, velkorysé panoramatické snímky až po precizní dnešní záběry města od Libora Sváčka. Pro současníky budou patrně nejsilnějším dojmem razantní proměny krumlovských předměstí (zemědělské statky a rybí sádky na Špičáku, nedělní korzo, plovárna či kluziště na Chvalšinské silnici, první stavby kolem železničního nádraží, výstavba Objížďkové silnice, stavba škol T. G. Masaryka, obytné budovy v lokalitě Na Americe, sportovní areál v Rozsypu, výstavba na Horní bráně aj.).

Křest proběhne za účasti autorů Zdeny Mrázkové, Jindřicha Špinara a Petra Hudičáka, zástupce vydavatele Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r. o. Miroslava Reitingera, grafika Tomáše Halamy, fotografa současných snímků Libora Sváčka a starosty města Dalibora Cardy, který převzal nad knihou svou záštitu. Speciálním hostem křtu bude Rakušan Wolfgang Micko, vnuk krumlovského fotografa (a Seidelova někdejšího učedníka) Wenzela Micka a syn fotografa Maximiliana Micka, který měl ateliér v Krumlově na Plešivci. Jeho vzpomínky na krumlovské fotografické ateliéry jsou rovněž součástí knihy. Účast přislíbila i paní Ruth Hálová, Jan Pils, Ingrid Sváčková, Felix Šimek a další pamětníci, jejichž příběhy jsou v knize zachyceny.

Více na: www.seidel.cz/krumlov
Kontakt: Mgr. Zdena Mrázková, MBA: mrazkova@ckfond.cz, 380 704 611
Ing. Petr Hudičák: hudicak@seidel.cz, 602 348 772

Vydání knihy finančně podpořili:

Publikace vznikla za podpory města Český Krumlov, byla finančně podpořena z dotačního programu Jihočeského kraje Podpora kultury pro rok 2018.
Nad knihou Krumlov – město pod věží převzal záštitu starosta města Český Krumlov Mgr. Dalibor Carda.

Fingo Engineering s.r.o., Poláček & Šimek s.r.o., NA – VE s.r.o.,
Blanka Křížová, Hanička a Věroslav Pelzovi, Ing. Eva Štroblová
Zvláštní poděkování: Jan Ungerman

Zvláštní poděkování za odbornou spolupráci:
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, Národní památkový ústav, Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i., Státní oblastní archiv v Třeboni, pobočka Český Krumlov, Státní okresní archiv Český Krumlov.