logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

V Českém Krumlově se konalo ustavující zastupitelstvo [TISKOVÁ ZPRÁVA]

Ve čtvrtek 15. listopadu 2018 se konalo ustavující jednání Zastupitelstva města Český Krumlov, kde zastupitelé volili starostu, místostarosty, členy rady města a členy finančního výboru.

Post starosty potřetí obhájil Dalibor Carda, 1. místostarostou se stal Josef Hermann. Nově je samosprávné vedení města posíleno o pozice dvou neuvolněných místostarostů. Na funkci 2. místostarosty je zvolen Martin Hák, v jehož gesci bude koordinace činností v cestovním ruchu, sportu a volnočasových aktivit. Oblast kultury spadá do kompetence 3. místostarostovi, kterým se stal Ivo Janoušek.

Do sedmičlenné rady města k výše jmenovaným zasedne také Ivana Ambrusová, Jiří Olšan a Milan Kotlár. Vedením finančního výboru zastupitelstva města je pověřen Roman Kneifl, dalšími členy byli zvoleni Milan Vaňásek a Hana Procházková. Předseda kontrolního výboru je v Krumlově zpravidla dosazován z opozičních stran. Kandidát na vedení kontrolního výboru a další členové budou zvoleni na jednom z dalších jednání zastupitelstva.

„Díky obnoveným mandátům můžeme nepřetržitě pokračovat v zadání a úkolech z minulého volebního období, můžeme souvisle navázat dalšími kroky. Oblasti a témata, kterým se chceme v tomto volebním období prioritně věnovat, jsou ukotveny v koaliční dohodě, detailněji pak budou rozpracovány v programovém prohlášení rady města,“uvedl starosta Dalibor Carda.

Po komunálních volbách sestavilo šest politických stran a hnutí koalici, která má ve třiadvacetičlenném zastupitelstvu čtrnáct mandátů: KDU-ČSL
(3 mandáty), SPOLEČNĚ PRO KRUMLOV – Nezávislí a TOP 09 (3 mandáty), Sdružení nezávislých – Město pro všechny (3 mandáty), Nezávislí a Zelení (2 mandáty), ČSSD (2 mandáty) a Reálný Krumlov (1 mandát).

Do zastupitelstva byli dále zvoleni členové těchto stran a hnutí: ANO 2011, ODS, KSČM, PRO 2016.

Zastupitelstvo města Český Krumlov pro volební období 2018–2022:

Mgr. Dalibor Carda, starosta, radní, SN – MPV

Ing. Josef Hermann, 1. místostarosta, radní, KDU-ČSL

Mgr. Martin Hák, 2, místostarosta, radní, NEZ a TOP 09

Bc. Ivo Janoušek, 3. místostarosta, radní, SN – MPV

Mgr. Ivana Ambrusová, radní, ČSSD

Milan Kotlár, radní, NEZ a TOP 09

Ing. Jiří Olšan, radní, KDU-ČSL

Rudolf Blahovec, zastupitel, ANO 2011

Mgr. Jiří Bloch, zastupitel, Nezávislí a Zelení

Běla Dvořáková, zastupitelka, ODS

Mgr. Bohumil Florián, zastupitel, SN – MPV

MUDr. Jindřich Florián, zastupitel, ČSSD

MUDr. Martin Fürst, zastupitel, NEZ a TOP 09

Milan Hodboď, zastupitel, ANO 2011

MUDr. Jiří Klosse, zastupitel, Reálný Krumlov

Mgr. Roman Kneifl, předseda finančního výboru, zastupitel KDU-ČSL

Ing. Miroslav Máče, CSc., Ph.D., zastupitel, bez politické příslušnosti (zvolen za KSČM)

Vojtěch Němec, BBA, zastupitel, PRO 2016

Petr Šandera, zastupitel, KSČM

Ing. Barbora Šiftová, zastupitelka, ANO 2011

Zbyněk Toman, zastupitel, ODS

Mgr. Václav Velek, zastupitel, PRO 2016

MUDr. Jan Vorel, zastupitel, Nezávislí a Zelení