logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

V Českém Krumlově byla uzavřena koaliční dohoda [TISKOVÁ ZPRÁVA]

Šest politických stran a hnutí zvolených v komunálních volbách v Českém Krumlově podepsalo ve čtvrtek 8. listopadu 2018 koaliční dohodu. Koalice má tak čtrnáct mandátů ve třiadvacetičlenném zastupitelstvu, jehož ustavující jednání se bude konat příští týden
15. listopadu 2018.

Zastupitelé města Český Krumlov zvolení v letošních komunálních volbách za KDU-ČSL (3 mandáty), SPOLEČNĚ PRO KRUMLOV – Nezávislí a TOP 09 (3 mandáty), Sdružení nezávislých – Město pro všechny (3 mandáty), Nezávislé a Zelené (2 mandáty), ČSSD (2 mandáty) a Reálný Krumlov (1 mandát) se ve čtvrtek večer 8. listopadu dohodli na finální spolupráci a podepsali koaliční dohodu.

Dokumentem stanovují strany určení kompetencí ve správě města na následující volební období. Na post starosty strany navrhují Dalibora Cardu(SN-MPV), 1. místostarostou Josefa Hermanna (KDU-ČSL). Navíc se koaliční partneři dohodli na posílení samosprávného vedení města o pozice dvou neuvolněných místostarostů. Na funkci 2. místostarosty je určen Martin Hák(NEZ a TOP 09), v jehož gesci bude koordinace činností v cestovním ruchu, sportu a volnočasových aktivit. Oblast kultury nově spadá 3. místostarostovi, kterým se stane Ivo Janoušek(SN-MPV).

Do sedmičlenné rady města k výše jmenovaným zasedne také Ivana Ambrusová(ČSSD), Jiří Olšan(KDU-ČSL) a Milan Kotlár(NEZ a TOP 09). Vedením finančního výboru zastupitelstva města bude pověřen Roman Kneifl (KDU-ČSL), do funkce předsedy kontrolního výboru pak budou moci dosadit svého kandidáta opoziční strany.

Ustavující zastupitelstvo, kde se bude volit starosta, místostarostové, radní a členové výborů zastupitelstva se uskuteční ve čtvrtek 15. listopadu 2018 v 16.00 hodinv zasedací místnosti ve 3. patře budovy Městského úřadu Český Krumlov, Kaplická ul. 439.

Účelem koaliční dohody je mimo jiné stanovení závazků a shoda na základních programových tezích správy a rozvoje města. Tyto teze se stanou základem Programového prohlášení Rady města Český Krumlov, k jehož vypracování a zveřejnění se zavazují, a to nejpozději do 90 dnů od zvolení rady města.

„Budeme se soustředit na dokončení rozpracovaných projektů, na jejichž přípravě jsme pracovali řadu měsíců. Především jde o dokončení opláštění zimního stadionu, rekonstrukci areálu hřbitova, vybudování terminálu zájezdových autobusů a mnoho dalších projektů. Samozřejmou prioritou jsou rekonstrukce vodovodů a kanalizací, veřejných osvětlení, komunikací ve městě, “uvádí místostarosta Josef Hermann.

Východiskem pro tvorbu programových priorit koalice jsou koncepční dokumenty – zejména pak Strategický plán rozvoje města, Komplexní dopravní koncepce a Strategie cestovního ruchu, které město nechalo zpracovat v minulém volební období.

Do základních programových tezí patří dokončení nového územního plánu, který bude klást důraz na rozvojové plochy bydlení. Hlavní lokalitou připravovanou pro výstavbu se stane areál bývalých kasáren ve Vyšném.

V investicích se město zaměří na dokončení rekonstrukce autobusového nádraží, resp. nádražní budovy. Dále chce vyřešit problém s vlastnictvím čistírny odpadních vod, tj. odkoupit čistírnu s obchvatným kanálem do majetku města, příp. vybudovat novou čistírnu.

„Mezi větší investiční akce chceme zahrnout rekonstrukce Lazebnického a Benešova mostu, rekonstrukci městské knihovny v Prelatuře a objektu bývalé prádelny v Hradebníulici, revitalizace vybraných veřejných prostranství, modernizace a rozšiřování sítí dětských hřišť, volnočasových sportovních arén pro děti i dospělé,“vyjmenovává z obsahu dohody starosta Dalibor Carda.

Nově se chce koalice intenzivně zabývat revitalizací sportovního areálu na Chvalšinské ulici včetně modernizace plaveckého bazénu s venkovním koupáním. Radnice také podnikne kroky k přípravě výstavby víceúčelové všesportovní haly abude pokračovat ve spolupráci s okolními obcemi a Jihočeským krajem na přípravě vybudování Povltavské cyklostezky.

„Nadále budeme pokračovat ve snaze o co nejširší zapojování občanů do plánování a rozhodování o budoucnosti města. Zásadní koncepční materiály či projekty města budou vznikat za participace odborné i laické veřejnosti,“uzavřel místostarosta Josef Hermann.

Zdroj: Tisková zpráva – Město Český Krumlov