logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Druhý ročník participativního rozpočtu v Českém Krumlově představuje projekty, pro které mohou obyvatelé hlasovat [TISKOVÁ ZPRÁVA]

Přesně polovina návrhů, které dorazily na krumlovskou radnici v rámci participativního rozpočtu, pokračuje do finálního výběru. O zájem obyvatel se bude ucházet dvacítka projektů, z nichž budou v příštím roce realizovány ty, které získají nejvíc hlasů v připravovaném hlasování. To bude spuštěno 1. listopadu a potrvá do 15. listopadu 2018.

Do druhého ročníku participativního rozpočtu, tj. projektu, ve kterém předkládají sami obyvatelé města své nápady, čím vylepšit okolí svých domovů, přišly čtyři desítky námětů v osmi městských částích. Z nich odborní konzultanti a zaměstnanci městského úřadu po projednání s předkladateli vybrali konečných dvacet námětů, které postupují do hlasování. Hlasováním vyberou Krumlováci projekty, jež se budou realizovat v příštím roce.

Stejně jako v minulém roce získá městská část, ve které se zapojí do hlasování procentuálně nejvíc lidí, bonus v podobě 50 tisíc korun pro další ročník. V pilotním roce tuto prémii získaly Nové Dobrkovice. Pro druhý ročník město navýšilo i celkovou částku na tři čtvrtě milionukorun, které půjdou z rozpočtu na projekty obyvatel.

Projekty, mezi kterými bude moci veřejnost vybírat své favority, jsou zveřejněny na webových stránkách www.rozpocet.KrumlovSobe.cz. Zde jsou k dispozici i stručné anotace a mapy s označením míst pro případné realizace projektů. Jedinou městskou částí, kde nebyl předložen projekt vhodný pro realizaci v roce 2019, je Vyšný. Alokovaná částka se tak pro tuto oblast přesouvá do příštího roku.

Nyní přichází prostor i pro samotné předkladatele. Je v jejich režii, aby motivovali sousedy k hlasování pro jejich konkrétní projekt.

Jak hlasovat

Občané mohou hlasovat pouze pro náměty ve čtvrti, kde mají trvalé bydliště. Princip hlasování spočívá v tom, že hlasující má k dispozici sumu, která odpovídá alokované částce pro danou oblast. Hlasující může „utrácet – hlasovat“ pro jeden, dva či více projektů. Celková suma jím vybraných projektů však nesmí přesáhnout schválený rozpočet pro oblast. Aplikace sama upozorní, pokud cena vybraných projektů bude nad schváleným rámcem. Zda hlasující upřednostní jeden velký projekt nebo tři menší, to je na jeho rozhodnutí. Vítězný projekt bude ten, který bude mít nejvíce hlasů. Pokud se v dané oblasti do rozpočtu vejdou dva projekty, mohou být uskutečněny oba.

Hlasování bude spuštěno elektronicky na www.rozpocet.KrumlovSobe.czv odkazu HLASOVÁNÍ1. listopadu a potrvá do 15. listopadu 2018.

Před samotným hlasováním se uživatel musí zaregistrovat do aplikace. Tento úkon slouží pro kontrolu, že občan využil své možnosti hlasovat pouze jednou a pouze v příslušné čtvrti. Údaje všech zaregistrovaných uživatelů budou následně telefonicky ověřeny. Na rozdíl od loňského roku budou registrační údaje stručnější a pro uživatele bude celý úkon mnohem komfortnější.

Město rovněž vyzývá k aktivní účasti v hlasování i veřejnost z městských částí, kde byl k realizaci vybrán pouze jeden projekt. Ta čtvrť, jejíž občané budou v hlasování procentuálně nejaktivnější, obdrží zmiňovaný padesátitisícový bonus.

Vítězné projekty budou oznámeny v prosinci 2018 a zahrnuty do harmonogramu realizace v roce 2019.

Podrobnější informace k participativnímu rozpočtu jsou k dispozici na www.rozpocet.KrumlovSobe.cz

 

Rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé části města

Území města bylo rozděleno do devíti částí, pro které pak byla z 750 000 korun vyčleněna konkrétní částka podle předem stanoveného klíče. Sestává z pevné částky, k níž je připočtena proměnná částka podle počtu obyvatel. Z participativního rozpočtu bylo vyčleněno centrum města, území městské památkové rezervace. Jeho rozvoj je dlouhodobě podporován prostřednictvím jiných zdrojů, např. programu regenerace městských památkových zón a rezervací. Z prvního ročníku bylo ještě do letoška připočteno 106 211 korun: Špičáku 33 968 korun za loňský nerealizovaný projekt, Slupenci 22 243 korun, který loni neměl v hlasování žádný projekt a bonusových 50 000 korun získaly navíc Nové Dobrkovice za nejvyšší účast v hlasování.

Projekty k hlasování v jednotlivých městských lokalitách

Domoradice

Parkové a sadové úpravy Na Lhotkách

Cílem projektu je zlepšení veřejného prostoru, který vznikl uprostřed zástavby rodinných domů. Jde o vznik místa pro příjemné posezení ve stínu stromů, pro setkávání sousedů při pořádání tradičních akcí jako jsou Čarodějnice, Zahájení prázdnin, Zahájení školního roku apod. Projekt představuje pořízení studie pro parkové a sadové úpravy daného prostoru, nákup zeleně dle osazovacího plánu, včetně výsadby, návozu dekorativního štěrku (kačírku) do prostoru s umístěním velkých valounů vhodných pro sezení.

Náklady: 80 000 Kč

Architektonické uspořádání návsi

Cílem projektu je zpracování architektonické studie uspořádání a vybavení návsi tak, aby sloužila v budoucnu k pořádání společenských akcí a umožňovala setkávání obyvatel z Domoradic.

Náklady: 80 000 Kč

 

Horní Brána

Kovové cvičební prvky

Obsahem projektu je instalace venkovních kovových cvičebních prvků podél sportovních hřišť určených zejména pro starší generaci. Vzhledem k finanční náročnosti je navrženo umístění jednoho prvku zaměřeného na zlepšení koordinace pohybu, balanci a posílení těla, např. prvek Back od dodavatele Lappset.

Náklady: 118 807 Kč

Veřejné osvětlení

Projekt navrhuje veřejné osvětlení u hřišť u Hornobránského rybníka s propojením veřejného osvětlení v Polské ulici.

Náklady: 118 807 Kč

 

Hornobránský koledníček, Pálení čarodějnic a Všesousedské podzimní pečení brambor

Tyto akce pořádají obyvatelé Horní Brány z vlastní iniciativy, časových možností a prostředků již několik let. Pálení čarodějnic a Všesousedské pečení brambor se koná každoročně na veřejném tábořišti (pozemek č. 611/7), Hornobránský koledníček se zde konal dva roky a v loňském roce se poprvé uskutečnil v restauraci u rybníka Na Hrázi.

Náklady: 20 000 Kč

Sousedská slavnost

Uspořádání letní slavnosti pro obyvatele ulice Za Tiskárnou.

Náklady: 3 500 Kč

 

Nádražní Předměstí

Lavičky na sídlišti Vyšný

V rámci projektu je navrženo umístění soupravy lavic s úzkým stolem, příp. samostatných lavic ke jednotlivým domům.

Náklady: 45 000 Kč

 

Šňůry na prádlo na sídlišti Vyšný

V rámci projektu je navrženo umístění pěti polí pro šňůry na prádlo. Stávající stojky na šňůry po letech užívání padají k zemi a jsou nevzhledné.

Náklady: 100 000 Kč

 

Zpevnění ploch pro parkování aut a výměna klouzačky

Předmětem projektu je především zpevnění míst na okrajové části travnaté plochy, která jsou stabilně využívána k parkování. Doplňkovým prvkem projektu je výměna poškozené dětské klouzačky na stejném místě.

Projekt je zaměřen na menší, ale intenzivně využívanou část travnaté plochy ve vlastnictví města, parc.č. 1516/1, konkrétně před vchody 191 a 197 v ulici Železniční. Zde tato travnatá plocha bezprostředně přiléhá k příjezdové komunikaci a na mírně svažité části trávníku parkují stabilně vozidla obyvatel ulice z důvodů nedostatečných parkovacích kapacit. V důsledku toho je trávník poškozen až do stavu holé půdy, což zejména v mokru působí komplikace při parkování.

Náklady: 146 150 Kč

 

Sportovní hřiště na sídlišti Vyšný

Projekt řeší úpravu stávajícího sportovního hřiště na sídlišti Vyšný. Projekt se týká výměny branek a sítí a opravy tyčí na síť pro volejbal a jiné hry. Dále se opatří ochranné sítě za branky, aby míče nepadaly mimo hřiště. Projekt také počítá i s umístěním dvou laviček na okraj hřiště.

Náklady: 146 150 Kč

 

Bezpečnost provozu v ulici Vyšehrad

Předmětem projektu je zpracování studie dopravy v klidu a její následná realizace. Vodorovné dopravní značení v ulici Vyšehrad od křižovatky ulic Vyšehradská a Vyšehrad a organizace parkování v ulici Vyšehrad.

Náklady: 70 000 Kč

Nové Dobrkovice

Rozšíření odpočinkového místa u potoka

Projekt bude navazovat na nově vytvořené posezení s přírodním hřištěm a přístupem k potoku, v rámci projektu budou doplněny např. herní prvky.

Náklady: 80 910 Kč

 

Vodorovné dopravní značení v křižovatce u výjezdu (u býv. ČSAD)

Realizací vodorovného dopravního značení se křižovatka na výjezdu z Nových Dobrkovice zpřehlední. Projekt je vypracován.

Náklady: 20 000 Kč

 

Nové Spolí

Úprava sportovního hřiště

Sportovní hřiště není zcela vyhovující a touto investicí se zlepší úroveň sportujícím (místním dětem, dospělým, turistům, vodákům…).

Úprava sportovního hřiště se týká oplocení hřiště směrem k potoku a k řece minimálně ze dvou stran, aby nepadaly míče do řeky. Projekt navrhuje vyčištění herní plochy, nalajnování čar a drobné terénní úpravy.

Náklady: 50 536 Kč

 

 

Plešivec

Osvětlení garáží

Předmětem projektu je prodloužení veřejného osvětlení u garáží na Plešivci, u ulic Zvonková a Luční. V současné době zde žádné osvětlení není a jeho výstavba přispěje ke zvýšení bezpenosti v této lokalitě.

Náklady: 155 897 Kč

 

Venkovní fitness hřiště

Úsilí o vybudování venkovního fitness hřiště je další dílčí částí projektu Revitalizace a rozšíření herních a odpočinkových zón v městské části sídl. Plešivec, který byl předkládán v roce 2017 a setkal se s úspěchem v podobě vybudování nových herních ploch. Venkovní fitness hřiště pro mládež, dospělé a seniory získávají stále větší oblibu napříč všemi generacemi. Snadné a zábavné cvičení je dostupné všem, kteří dbají o svůj zdravý životní styl. Prostor by měl sloužit pro posilování, strečink, protahování, kondici či kruhový trénink. Své tělo si procvičí jak zdatní sportovci, tak i maminky na procházce s dětmi nebo starší lidé. Realizace má ale také výchovný význam – starší mládež se učí zacházet s veřejným majetkem. Navrhovatelé také předpokládají, že dojde ke zvýšení bezpečnosti této věkové skupiny v městské části sídliště Plešivec a ke snížení výskytu psychopatologických jevů, jelikož budou mít mladí smysluplné využití volného času.

Vzhledem k finanční náročnosti budou realizovány 2-3 prvky, např. fitness push-up či chodecký trenažer.

Náklady: 155 897 Kč

 

Slupenec

Přístupová cesta Slupenec – Křížová hora

Oprava cesty ze Slupence od rybníčku směrem na Křížovou horu. Pozemek je ve vlastnictví města Český Krumlov. Cesta je v současné době zarostlá dřevinami a nelze použít pro přístup na Křížovou horu, v rámci projektu budou dřeviny vykáceny a prořezány.

Náklady: 51 080 Kč

 

Špičák

Dětské hřiště

Restart hřiště na Špičáku, tj. revitalizaci hřiště v místě stávajícího, zaměření na nejmenší děti do 3 let. V rámci participativního rozpočtu je navržena realizace nulté etapy, tj. umístění 2-3 dětských prvků jako je houpadlo, kolotoč či pískoviště, příp.vybudování oplocení prostoru.

Náklady: 81 857 Kč

Lavičky

Umístění čtyř kusů laviček v prostoru sídliště Špičák.

Náklady: 40 000 Kč

 

 

Knihobudka

Umístění knihobudky u autobusové zastávky má podpořit čtení při cestování a smysluplně využít starší knihy pro další čtenáře. Jedná se o budku, ve které jsou umístěny knihy, volně dostupné. Zájemce si může knihu půjčit příp. vyměnit za jinou.

Náklady: 25 000 Kč