logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Nová pravidla zklidní dopravu v centru Českého Krumlova [TISKOVÁ ZPRÁVA]

Od října začíná platit nový dopravní režim pro vjezd do pěší zóny v Českém Krumlově. Účelem nových pravidel je výrazné omezení provozu v centru, které je dlouhodobě zatížené narůstajícím pohybem aut.
Centrum Českého Krumlova se potýká s nadměrným dopravním provozem, město proto schválilo nová pravidla pro vjezd do pěší zóny, která podstatně zklidní dopravu, omezí množství aut a umožní chodcům přednostní a bezpečný pohyb.
Účinnost nových pravidel pro vjezd do pěší zóny se po řadě diskuzí a podnětných připomínek ze strany obyvatel i podnikatelů posunula na 1. října 2018. Město na doporučení veřejnosti přistoupilo na říjnový termín, aby měli uživatelé čas připravit se na plánované změny a aby se v novém režimu dopravy v klidnějším podzimním období lépe zorientovali.
Pravidla byla na základě připomínek občanů ještě doplněna o zvýhodnění trvale bydlících obyvatel. „Rezidenti navíc nově mohou požádat o vydání čtyř žlutých (jednorázových) povolenek za rok, a to zdarma. Na tyto povolenky k nim mohou přijet například řemeslníci na opravy v domácnostech,“ uvádí místostarosta Josef Hermann.
Kontrola dodržování pravidel nového režimu bude pro řidiče zpočátku vstřícná. Strážníci budou po celý říjen na nová pravidla řidiče v centru města upozorňovat a budou sledovat systém, jak funguje v praxi. Jejich úkolem také bude informovat ubytovatele v centru města o změně dopravního režimu tak, aby i jejich klienti neporušovali pravidla a nemuseli být proto pokutováni.
Vystavení a prodej povolenek k vjezdu do centra města má nadále v kompetenci Městská policie Český Krumlov. Stávající způsob prokazování oprávnění papírovou kartičkou s vyplněnými údaji a nutnost úhrady poplatku na služebně městské policie, je dočasný a bude nahrazen moderními, komfortními technologiemi.
„Cílovým řešením je zavedení automatizovaného bezpečnostně-dopravního systému, který v sobě bude zahrnovat nejen nutné mechanické zábrany – výsuvné sloupky, ale také propracovaný informační systém umožňující městu efektivně regulovat průjezd pěší zónou,“ vysvětluje místostarosta a dodává: „Realizace takového řešení v komplikovaných podmínkách pěší zóny města vyžaduje propracované a detailní zadání, na němž aktuálně pracujeme.“
Na základě četných připomínek obyvatel historického centra město také upravuje celkovou rozlohu pěší zóny. Z pěší zóny by měla být vyňata ulice Linecká a Rybářská, značka začátku pěší zóny tak bude posunuta k mostu Dr. Edvarda Beneše z původního místa u hotelu Gold. „Ačkoli správní řízení, na jehož základě bude možné přemístit stávající dopravní značení ještě probíhá, bude v souvislosti s udělováním povolení ke vjezdu do pěší zóny, na ulice Rybářskou a Lineckou pohlíženo jako na lokality mimo pěší zónu města,“ uvádí velitel městské policie Jan Šítal.
Nové povolenky, které budou platit do konce roku 2018 a na celý rok 2019, se budou vydávat od 2. října 2018 v kanceláři velitele městské policie na náměstí Svornosti 1, v době úředních hodin: PO, ST 8.00-11.30 hodin, 12.00-16.30 hodin, ÚT, ČT, PÁ 8.00-11.30 hodin. Detailní informace pro provozovatele jsou k dispozici taktéž v kanceláři velitele městské policie.

Bez omezení mohou vjet do centra občané s trvalým pobytem v pěší zóně, jejich děti, druhové, družky, manželé a manželky žijící ve společné domácnosti. Neomezeně mohou vjet do pěší zóny havarijní čety, držitelé průkazu ZTP, vozidla integrovaného záchranného systému a vozidla taxi.
Omezení pro další uživatele může být buď časové, tj. umožňující vjezd pouze v určitém časovém rozmezí, nebo může být vjezd povolen až po uhrazení stanoveného poplatku. V některých případech jsou tyto podmínky kombinovány.

Celé znění nových pravidel pro vjezd do pěší zóny je k dispozici na www.ckrumlov.cz/obcan.
Pravidla jsou připravena v souladu s doporučenými opatřeními Komplexní dopravní koncepce města Český Krumlov http://data.ckrumlov.cz/files/7858-komplexni-dopravni-koncepce-mesta-cesky-krumlov.pdf a studie pěší zóny http://data.ckrumlov.cz/files/8062-pesi-zona-studie.pdf.

Nová pravidla pro vjezd do pěší zóny od 1.10.2018 v PDF