logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Festivalu komorní hudby Český Krumlov je 32 let [VIDEO]

Od 29. června do 8. července 2018 se v Českém Krumlově uskuteční již 32. ročník Festivalu komorní hudby. I letos chce program představit hudbu s úzkými vazbami k českokrumlovskému regionu a zároveň skloubit unikátní prostředí tohoto města s věhlasnými i méně hranými skladbami v podání špičkových interpretů.

O Festivalu komorní hudby a Barokní noci jsme hovořili v rozhovoru Krumnlováků s ředitelkou Hanou Pelzovou ZDE.

Festival komorní hudby Festival bude tradičně zahájen Barokní nocí na zámku Český Krumlov, která umožní současnému návštěvníkovi nahlédnout do světa velkorysých barokních slavností. Jde zároveň o jednu ze vzácných příležitostí, kdy se v unikátně dochovaném zámeckém divadle inscenuje představení s využitím původní jevištní mašinérie. Letos zde ansámbl Capella Regia pod vedením Roberta Huga uvede operu Das Neusonntagskind od Wenzela Müllera. Tuto vídeňskou komickou zpěvohru si Schwarzenbergové se svými hosty sehráli pro svou zábavu během letního pobytu v Čechách v roce 1795.

Pro účely schwarzenberského dvora byla také opsána či zkomponována hobojová tria, jež v rámci nocturna uvede britský ansámbl Lonarc Oboe Trio. Na volně přístupném matiné opět vystoupí Jazzband schwarzenberské gardy s repertoárem vybraným z hudebního archivu tělesa, které v Českém Krumlově pod tímto názvem působilo mezi světovými válkami.

K vrcholům festivalu bude jistě patřit večer věnovaný barokním světským kantátám a sonátám, jež zazpívá italský kontratenorista Filippo Mineccia s ansámblem Il gioco de‘ Matti. Na dalších dvou koncertech se představí komorní tělesa mladší a střední generace: Soubor Belfiato quintet zahraje výběr z české a francouzské tvorby pro dechové kvinteto, brněnské Graffovo kvarteto uvede kvartetní skladby Josefa Suka, Antonína Dvořáka a Leoše Janáčka.

Festival komorní hudby Na pomezí různých hudebních žánrů se bude pohybovat letošní Koncert pro Egona Schieleho, na němž vystoupí renomované klarinetové kvarteto Clarinet Factory. Koncert Jazz nad Vltavou na terase hotelu Růže bude patřit jednomu z nejvýznamnějších českých jazzových kytaristů, Luboši Andrštovi. Oblibě publika se právem těšívá varhanní koncert, na němž letos zahrají Drahomíra Matznerová a flétnistka Žofie Vokálková. Nepochybně důstojným uzavřením festivalu pak bude koncert českokrumlovského smyčcového orchestru s klavíristkou Veronikou Böhmovou.

Foto: Město ČK / www.ckrumlov.cz