logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Anketa k plánování sociálních služeb na Českokrumlovsku

V současné době je připravován nový Komunitní plán sociálních služeb na území ORP Český Krumlov na roky 2019 – 2021, který řeší sociální potřeby obyvatel Českokrumlovska a také možnosti jejich uspokojování prostřednictvím sociálních nebo souvisejících služeb.

V rámci jeho přípravy aktuálně probíhá anketní šetření, jehož výstupy tvoří tradičně jeden z důležitých podkladů pro proces plánování. Ten je zajištěn zejména prostřednictvím pracovních skupin (senioři a osoby se zdravotním postižením, děti, mládež a rodiny, osoby v krizi) složených ze zástupců poskytovatelů, zadavatelů či uživatelů služeb v regionu.

Plánování na celém území dlouhodobě zajišťuje Jihočeská rozvojová o.p.s. ve spolupráci s městem Český Krumlov. Anketní šetření probíhá do 29. června 2018.

Anketu je možné vyplnit ZDE.