logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Český Krumlov FREE…….

Český Krumlov se v minulosti proslavil mnoha Koncepcemi, Strategiemi, Plány, Vizemi a Cíli pro všechny možné oblasti. Realita a praktické naplnění všech možných záměrů v praxi je mnohdy odlišná anebo někdy i nefunkční.

Krumlov se pravidelně před každými komunálními volbami i krátce po nich plní plány řešení na mnoho neduhů, včetně zlepšení systému parkování a vůbec stále se zhoršující dopravní situace. Pravidelně mezi propagátory „řešení“ problémů a potíží obyvatel města patří místní politici, kteří jsou v různých pozicích ve vedení města prakticky od dob revoluce (byť průběžně za různá volební uskupení) a vždy měli možnost a pravomoc takové plány uskutečnit nebo aktualizovat, jen s tím (dalšími plány a ambicemi…) přijdou vždy, až když problém či veřejný tlak začne sílit.

Poslední měsíce se různými cestami a informačními zdroji ve veřejném prostoru dozvídáme o potížích s financováním chodu města, jeho agendy a vybraných úkolů, a to i ve spojení s městskými institucemi a obchodními společnostmi. Překvapivé to není jen pro „našince“, ale zejména pak pro lidi žijících mimo Krumlov, kteří nechápou takové potíže města tak krásného, atraktivního a hojně navštěvovaného.

Není třeba zobecňovat, ale stačí se pak podívat nejen na problém dopravy, ale třeba konkrétně na systém parkování ve městě. Místní obyvatelé, v centru trvale bydlící už opravdu statisticky nevýznamná menšina, mají možnost si zaplatit vyhrazená parkovací místa poblíž centra nebo zaplatit na veřejných turistických parkovištích. Nový vylepšený systém jejich počet redukoval, respektive omezil možnost parkovat pouze na jediném takovém místě z několika residenčních parkovišť.

Potud je asi vše v pořádku nebýt skutečnosti, že většina z těchto míst je v sezóně zcela plná návštěvníky města, včele s asijskými turisty jezdících v půjčených autech s domácími SPZ. Předplatitelé pak nemají možnost si za své zaplacené rezervace zaparkovat, kromě těch komerčních pro krátkodobé parkování anebo někde dále na okraji města.

Parkování mnoha návštěvníků tak probíhá bezplatně ( a ve většině případů zcela FREE a beztrestně) nebo i s jakoukoliv rukodělnou kartičkou za oknem vozu, často celý den i noc. Jedná se denně o desítky aut s návštěvníky, kteří si užijí krásného města bezplatně, zatímco jiní platí parkování- ostatně jako i my všichni při návštěvách kdekoliv v jiných městech či v zahraničí.

To není případ jen vyhrazených parkovišť, ale jiných míst, včetně pěší zóny. Pravidelně další desítky aut denně bez jakéhokoliv povolení vjíždí do centra a případně tam i parkují. Výjimkou není ani vjíždění přes několik příslušných zákazových značek i do areálu zámku nebo tradiční cesta po chodníku až k těžko průjezdnému podjezdu pod plášťovým mostem nebo cca jednou za týden jízda pěší zónou bez povolení a rovnou v jednosměrné ulici v protisměru.

Městu tak každý den utíkají tisíce korun (a vůbec ne na pokutách), které by jinak umožnily městu mít se lépe a třeba si ani nemuset brát finanční úvěry nebo nemuset dotovat komerční projekty a subjekty na svém území.

Město má zcela jistě mnoho možností a cest, jak zlepšit život svých obyvatel i návštěvníků a to i bez zbytečného pocitu nespravedlnosti a různého „metru“ na Krumlováky a na cizí…

Zdeněk Duspiva, Český Krumlov