Do VOLEB 2022 v Českém Krumlově zbývá

  • 00dní
  • 00hodin
  • 00minut
  • 00sekund

KRUMLOVÁCI

koalice pro změnu s podporou hnutí Volba pro kraj (VOK)

Vylosované číslo: 1

Český Krumlov se zastavil, nerozvíjí se. Vedení města trpí dlouhodobou neschopností sebereflexe, odmítá kritiku místních obyvatel a upíná se k nesmyslně náročným a nákladným projektům, kterými by chtělo stávající stav zoufale napravit. Tudy ale cesta nevede a dá se přirovnat hraní na automatech – buď a nebo. Občané mezitím ztrácejí chuť nejen chodit do města, k volbám, ale jak statistiky ukazují, že zejména ztrácí chuť žít v Krumlově. Jak říká jedna z našich kandidátek Jana Suchá: „Chceme v Krumlově žít, ne jen přežívat.“ Není ostuda se vrátit o krok zpět a jednoduššími a jistějšími kroky postupně napravit stagnaci let minulých. Začneme jinou komunikací s občany – efektivní komunikací, která není jen prezentací všeho, co město udělalo, počínaje opravenou lavičkou nebo vyvezeným odpadkovým košem. Zajímají nás názory Krumlováků ke všem tématům a jsme připraveni je vyslechnout, i když budou kritické. Krumlováci musí vidět na konkrétních případech, že jejich problémy město řeší. Chtělo by to změnu, co říkáte!?

Naši kandidáti

Podívejte se na rozhovor s Janem Berkou, jedničkou naší kandidátky, na téma hospodaření, financí města a bydlení:

Přehrát video
Další rozhovory s našimi kandidáty
Přehrát video
Přehrát video
Náš program

Klikněte na jednotlivé položky níže pro rozbalení textu a grafiky.

Krumlov bylo vždy turistické město, je a bude. Obrovský rozmach turistického ruchu proti sobě postavil místní občany, podnikatele v centru a miliony turistů. Heslo „Krumlov Krumlovákům“ pro nás znamená najít pozitivní vztah místních a přespolních. Abychom si my, Krumlováci, vážili návštěvníků a návštěvníci města zase nás. Výrazně v tom může pomoci politická reprezentace, která si nehraje na spasitele a ty, kteří mají vždycky pravdu, ale empaticky reaguje na potřeby veřejnosti. Místní občané prostě musí cítit, že jsou tady doma a reprezentace města je podporuje, a turisté zase musí cítit, že Krumlováci jsou sebevědomí občané, hrdí na svoje město.
Město se musí zaměřit na komunikaci s místními podnikateli pro dosažení co nejefektivnější a nejzajímavější nabídky jak pro místní občany, tak pro turisty. Turista ani občan nejsou pro město nepřátelé. V minulosti jsme byli zahleděni do vysoké návštěvnosti města a nezbyl čas a prostředky starat se o vlastní občany. Pestrá nabídka kulturních, sportovních, společenských a jiných akcí, promyšleně rozložená do období celého roku a s vhodnou participací místních veřejných institucí, podnikatelů a firem, je receptem na návrat udržitelného turismu v našem městě, vlídného i pro místní obyvatele.

Víte, že Český Krumlov má už několik let svůj katalog sportu? Od myšlenky před zhruba sedmi lety přistoupila městská společnost PRO-SPORT ČK k praktické realizaci a vytvořila okresní katalog sportu Českokrumlovska – „Sport v Krumlově“ (www.sportvkrumlove.cz). Několik stovek katalogových záznamů dává příležitost hledat a najít sportoviště, zjistit informace o provozních dobách, případně si sportoviště rezervovat. Spoluautorem projektu je náš kandidát Jan Bohdal, který se společností PRO-SPORT ČK spolupracuje od jejího založení: „Město Český Krumlov má obecně rezervy v prezentaci své práce, a možná považuje za dostatečné, že stačí vydat tiskovou zprávu. To je však omyl, protože občané města, jako i turisté, kteří hledají sportovní vyžití či aktivní relaxaci, potřebují přímější způsob prezentace a v případě sportovišť jednotný „navigační“ systém pro rychlou orientaci v prostředí městských i soukromých sportovišť.“ Víte například, že si můžete jít zaběhat na veřejně přístupnou umělou atletickou dráhu? Pokud ne, tak nejste rozhodně sami. A to je jen jeden příklad za všechny. Z města se také vytratily oblíbené „plácky“, kam si bez rezervací či poplatků mohla zajít veřejnost zaházet, pinkat tenis nebo začutat do míče. Katalog sportu je skvělá věc, pokud se efektivně používá.

Jsme jednoznačně pro stavbu venkovního koupaliště. Spíše než akvapark se pro naše vyjádření hodí termín plovárna nebo již uvedené koupaliště, jako doplněk stávajícího plaveckého bazénu. Je velkým selháním vedení města a městských společností, že tento dluh doposud nebyl naplněn. Poprvé se o letním bazénu mluvilo v polovině devadesátých let, společnost PRO-SPORT ČK dokonce kvůli této akci zřídila své vůbec první webové stránky s nástřelem umístění sekce venkovního bazénu u současného krytého bazénu. Plány, studie, rozpočty a praktická řešení si ale nikdo pořádně nevzal za své a téma venkovního koupaliště se vždy dostalo pouze do volebních programů. Je čas na změnu, ale s pragmatickým a rozumným přístupem, který by měl nahradit vize o vzdušných zámcích a velkokapacitních akvaparcích, megalomanských sportovních halách atd., které v Českém Krumlově nenajdou uplatnění. Zkvalitňujme život místním občanům a zpříjemněme pobyt turistům v Krumlově.

Zvykli jsme si na to, že na všechno máme studie. V okolních městech se neustále buduje, my jsme zaspali. Je to hlavně tím, že se vizionáři upnuli na luxusní předražená řešení, namísto pragmatického a rozumného přístupu k projektům. Proč například jezdí zástupci města do Liberce, aby se podívali, jak funguje obří akvapark a nezajedou si do bližších Prachatic, kde vybudovali brzy již ekonomicky soběstačný plavecký bazén s wellness? V otázce bydlení je to podobné: Zatímco některá města efektivně pracují s vlastními byty a nemovitostmi, naše město již rozprodalo téměř vše. Forma družstevního bydlení nemusí být na úrovni vstupní investice i výsledné celkové ceny nemovitosti pro občany zničující, ale dostupná. Nechtěli bychom dopustit, aby se lokalita kasáren stala místem bohatých investorů do periferních oblastí republiky a místem pronájmu apartmánů, ale čtvrtí, kde budou spokojeně žít nové generace Krumlováků. Víme, jak na to. Máme konkrétní modely řešení a známe ceny takových realizací i s ohledem na současnou ekonomickou situaci.

Obyvatelé jsou nedostatečně motivovaní k individuální výstavbě a bytová výstavba je nedostatečně podpořená městem. Město není dlouhodobě schopné vyhledávat vhodné lokality k rozšíření pozemků pro výstavbu. Proces komplikuje zdlouhavost výběrových a stavebních řízení a nadbytečné studie, které celý proces zdržují. Vedení města dlouhodobě prezentuje, že existuje vize pro rozvoj počtu obyvatel a ubytovacích kapacit. Když se ale podíváme na výsledek, žádný v Českém Krumlově za dlouhou dobu není.
Musíme aktivně vyhledávat nové lokality pro individuální výstavbu a podpořit bytovou výstavbu družstevní formou tak, aby město mělo nové kapacity pod kontrolou a ve spolupráci s developery nabídlo občanům města byty pro bydlení, a nikoliv předražené turistické apartmány. Funkční bydlení za odpovídající rozumnou cenu je receptem pro udržení mladých, aby neodcházeli jinam a pravděpodobně by mohlo dojít i k motivaci dalších zájemců, kteří se budou chtít do našeho města přestěhovat. S tímto úsilím souvisí i aktivita vyhledávání nových lokalit a pozemků pro individuální výstavbu, nikoliv výhledově nebo studiemi, ale v reálném čase.

Zvykli jsme si na to, abychom si jen stěžovali na dopravu ve městě, která je opravdu katastrofální. Vedení města dlouhodobě sděluje, že vina je na úrovni kraje, ale jen málokdo viděl či slyšel vyjádření odpovědných osob právě z úrovně Jihočeského kraje, jak by bylo možné situaci řešit. Město se prostě uchlácholilo tím, že situaci nelze vyřešit. My bychom to chtěli změnit a viditelně zapracovat na aktivní komunikaci s Jihočeským krajem, v jehož kompetenci jsou ucpané komunikace vedoucí centrem města. Proč jsme viděli na problematických křižovatkách pouze starostu města, jak ve spolupráci s policisty sleduje a řídí dopravu? Neměl by toto řešit aktivně kraj? Buďme sebevědomí a projednejme se zástupci Krajského úřadu všechny možnosti a řešení. A oprašme již skoro zapomenuté projekty obchvatů, do kterých se nikdo s vervou nepustil.

Bydlíte na sídlištích? Pokud ano, tvoříte většinu obyvatel Českého Krumlova. Sídliště jsou veřejným prostorem, který by měl být také reprezentací kvality života ve městě. Současný stav ale spíš připomíná oblasti vyloučených lokalit. Zatímco majitelé bytů, sdružení v SVJ na sídlištích, investují milionové částky do fasád, zateplení, nových oken, balkonů, rekonstrukcí bytů, izolací střech a pomalu energetických solárních systémů na střechách, okolí se až na výjimky stalo neudržovaným skanzenem rozpadlých chodníků a komunikací, které pamatují několik generací obyvatel sídlišť. Kdo aspoň trochu cestuje po okolí, dobře ví, že to jde dělat i jinak a pokud si vedení města samo neví rady, může se jednoduše a bez ostudy v okolí zeptat, jaký postup je nejefektivnější. Tak, jako se to děje v případě rozšiřování a vybavení dětských hřišť po městě, může se podle stejného modelu dít postupná rekonstrukce chodníků a městských silnic a jejich okolí. Současný stav je nejen neudržitelný, ale zároveň už také nebezpečný.

Parkovací zóny v sídlištích? Občané města nelibě reagují na zpoplatnění parkovacích stání v blízkosti centra. Za „zvýhodněný“ poplatek získají právo zaparkovat, nikoliv na svém místě, přestože tady v Krumlově jsou doma, ale pouze získávají právo zaparkovat před domem, když na ně místo zbude. V jednoduchosti je síla, říká se. A podle města může jít o ochranu před návštěvníky Krumlova – turisty. Nám to avšak připadne jako šikana místních obyvatel na úkor neschopnosti jakkoliv regulovat turistických ruch. Další parkovací zóny už nesmějí vznikat, ale musí případně vstoupit v platnost taková opatření, která nebudou vykrádat peněženky Krumlováků dalšími městskými daněmi.

Zdálo by se, že se jedná o prvoplánový bod našeho programu. Víte, co nás přesvědčilo, že se zahrádkáři ve městě máme zabývat? Rozpor, který vyvolalo vedení města a městská společnost Lesy města ČK při projednávání výstavby lesovny na Plešivci. Situace odhalila několik slabin – jak město sbírá informace, jak je vyhodnocuje, jak mluví s občany a rozumí jim a zda ho vůbec zajímají názory veřejnosti. Ve vedení města prostě v současnosti nesedí nikdo, kdo by potřebám komunit, jako jsou zahrádkáři, rozuměl. Lidé ze sídlišť, kteří tvoří většinu obyvatel Krumlova prostě hledají další možnosti rozšíření životního prostoru. A kdo zrovna nemá prostředky na to, aby si pořídil chatu či chalupu, logicky bude hledat právě zahradu v dostupné vzdálenosti. Pokud se jedná o potřebu veřejnosti, jedná se o také o zájem správců veřejného prostoru = radnice.
Jako Krumlováci chceme postupovat opačně. Nikoliv zahrádkáře eliminovat, ale naopak hledat nové lokality pro zahrádky, které nabídneme občanům.

Město Český Krumlov se pyšní tituly Přívětivý úřad. Sláva mu. Odráží ale plakety současný stav? Jak jsou spokojeni občané? Jiné statistiky, které zpracovaly renomované globální agentury, působící v ČR, ukazují opačný efekt. 115. místo v žebříčku kvality života ve městech a obcích. Město UNESCO neuvěřitelně propadlo a čekali bychom, že se vedení města k tomuto faktu nějak postaví – jednoduše na to bude nějak reagovat. A nereaguje. Služba veřejnosti spočívá v tom, že se efektivita úřadu hodnotí tím, jak je občan spokojen. V Krumlově máme rezervy.

Znáte to, když je jedna kapsa prázdná a druhá vysypaná, hledáte možnosti, jak kapsy znovu naplnit. A tak se zdražuje to, co se zdražit může a přidává to, co má potenciál pokladnu dosypat. Takže se neustále zvyšují poplatky za svoz odpadu, instalují se nové systémy, které mají zklidnit rychlost dopravy v centru (radary) a dělají ukvapené kroky, které prodražují život Krumlováků (např. nákup ČOV). Podle finančních expertů jsou finance města stále ještě v kondici, ale efektivita ekonomického fungování skomírá, město nemá zdroje, ze kterých by mu plynuly dostatečné příjmy, a tak se uchyluje k výběru druhotných daní a poplatků. Není toto také případ, proč někteří Krumlováci odcházejí pryč?

Mladí projevili zájem kandidovat a několik prvovoličů najdete i na naší kandidátní listině. Když tak posloucháme jejich názory, nedíváme se na ně posměšně ani s pozdviženým obočím. Naši mladí žijí a studují v zahraničí, rádi cestují a jsou schopní reagovat na to, jaký je stav tady u nás doma a tam v zahraničí. Pokud chceme, aby i oni v budoucnu zůstali Krumlováky, musíme se snažit jim připravit takové podmínky, aby měli motivaci se v Krumlově potom, co jistě dokážou velké věci ve velkém světě, trvale usadit u nás. Naivní představa? Pro někoho možná, pro nás obyčejné Krumlováky a naše mladé je to výzva.

Medailonky kandidátů

Chtělo by to změnu, co říkáte?! Tak v pátek nebo v sobotu volte č. 1 – Krumlováky. Stačí k tomu jeden křížek 😉👍 Děkujeme!

Přehrát video
Přehrát video
Přehrát video
Přehrát video
Přehrát video
Přehrát video

Rozhovor s doc. Pavlem Šaradínem (UPOL) o výzkumu kvality života v Českém Krumlově

Přehrát video

Doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D. je politolog a přednáší na Katedře politologie a evropských studií FF UP v Olomouci, specializuje se na stranický systém České republiky, politické kampaně a lokální a regionální politiku. Snaží se rovněž popularizovat politickou vědu, mj. spoluprací s některými médii. Spoluřídí činnost nakladatelství Periplum. Je autorem několika knih a mnoha odborných článků a studií.
(zdroj: www.denikreferendum.cz)

1. V Českém Krumlově proběhl na přelomu srpna a září průzkum spokojenosti s životem v našem městě. Vy jste se svým týmem zpracovával výsledky, které vzešly z dotazníkového průzkumu. Jak sběr probíhal a jedná se o standardní formu dotazování?

2. Jaký vzorek odpovědí a jejich počet potřebujete proto, aby byla data vypovídají a analýza přinesla co nejpřesnější výsledky. Jsou nějaká úskalí, která mohou takový sběr a analýzu negativně ovlivnit? A stalo se něco takového v Českém Krumlově?

3. V případě Českého Krumlova se na škále od nuly do deseti spokojenost v rámci položených otázek a témat vyšplhal výsledek na průměrnou hodnotu 6,2. Je to tedy mírná spokojenost. jak je to ve srovnání s městy, ve kterých jste průzkum prováděli, jaká to například byla a je toto vůbec takto srovnávatelné v rámci několika výzkumů a míst?

4. Co vás při výzkumu spokojenosti s podmínkami v Českém Krumlově nejvíce překvapilo? A na co byste nejvíce poukázal?

5. Existuje otázka, která je u zadavatelů ve všech městech stejná? Jak se sady tematických okruhů od sebe liší a proč myslíte?

6. Máte nějaká doporučení, jak by zadavatel, město či instituce, které působí ve městě a jde jim o kvalitu života obyvatel, měli s výslednými daty a analýzou pracovat? Jaké je jejich uplatnění.

Výzkum spokojenosti s životem ve městě

KRUMLOVÁCI JSOU JEN MÍRNĚ SPOKOJENÍ S ŽIVOTEM VE SVÉM MĚSTĚ, NEJVÍCE JIM VADÍ NEDOSTATEK BYDLENÍ, STAV KOMUNIKACÍ, PARKOVÁNÍ, DOPRAVA ČI ABSENCE VENKOVNÍHO KOUPALIŠTĚ. PODOBNÉ VÝSLEDKY MĚL PRŮZKUM UŽ V ROCE 2008, ALE UKAZUJE SE, ŽE TÉMĚR SHODNÁ TÉMATA JSOU DODNES STÁLE NEVYŘEŠENA… NOVÉ ZASTUPITELSTVO MÁ PŘÍLEŽITOST TENTO STAV ZMĚNIT A NAPRAVIT.
Výrazné jsou kritické ohlasy dotazovaných, zejména ze strany podnikatelů. Ve srovnání s obdobnými průzkumy na jiných místech ČR jsou Krumlováci k řadě oblastí kritičtější. Celková spokojenost s životem v Českém Krumlově je mírně nadprůměrná. To jsou základní výsledky výzkumu spokojenosti, který Krumlováci nechaly provést na přelomu srpna a září.
Největší problém pro Krumlováky je výstavba cenově dostupného bydlení. Na škále 0 – 10 dostalo toto téma velmi alarmující známku 1,8. Dlouhodobě neřešený problém je také jedním z důvodů ztráty počtu obyvatel. V tomto případě je po volbách řešení bytové otázky a rozvoje bydlení ve městě jasnou prioritou.
Jasně se ukazuje, na která témata je potřeba se po volbách nejlépe ihned zaměřit. Překvapivý je ohlas veřejnosti k přístupu Městského úřadu a ke komunikaci radnice s občany pouze s podprůměrnou úrovní, ač úřad každoročně získává ocenění v této oblasti… V přívětivosti MěÚ jsou tedy rezervy, na kterých se jistě dá stále pracovat.
Analýza jasně popisuje nejtragičtější a špatně řešená témata v našem městě a bude dobrým východiskem pro práci nového zastupitelstva. Odpovídali občané, kterých se otázky bezprostředně týkají, a je velmi důležité naslouchat právě jim. Jen tak se může zlepšit celkové vnímání práce politické reprezentace města a v návaznosti na to i celé struktury řízení města.

Ohlasy v médiích

Klikněte na jednotlivé položky níže pro rozbalení textu a grafiky.

Z historického centra města na seznamu UNESCO odcházejí stálí obyvatelé, jak zabránit vylidňování Českého Krumlova?

Jednoznačnou odpovědí na příčinu, je nedostatečná motivace obyvatel k individuální výstavbě a nedostatečná bytová výstavba podpořená městem. V prvním případě není město dlouhodobě schopné vyhledávat a najít vhodné lokality k rozšíření počtu pozemků, ve druhé pak zdlouhavost výběrových a stavebních řízení a spousta nadbytečných studií, které celý proces zdržují. O tom, že existuje vize pro rozvoj počtu obyvatel a ubytovacích kapacit, mluví vedení města dlouhodobě. Když se ale podíváme na výsledek, žádný v Českém Krumlově za dlouhou není.
Řešením je vlastně první část této odpovědi – aktivní vyhledávání nových lokalit pro individuální výstavbu a přímá podpora bytové výstavby například družstevní formou tak, aby město mělo tyto nově vznikající kapacity co nejvíce pod kontrolou a mohlo ve spolupráci s developery nabídnout občanům města byty pro bydlení a nikoliv předražené turistické apartmány. Právě funkční bydlení za odpovídající (rozumnou, ale nikoliv dotovanou) cenu je receptem pro udržení mladých, aby neodcházeli za bydlením jinam a pravděpodobně by mohlo dojít i k motivaci dalších zájemců, kteří se budou chtít do našeho města přestěhovat.

Jak po pandemii koronaviru a odlivu asijských turistů nastartovat turistický ruch v Českém Krumlově?

Turistický ruch v Českém Krumlově zcela neutichl nebo se dlouhodobě neutlumil na minimum, což je pozitivní. Město do doby před pandemií mělo problémy s tzv. overturismem a řešilo regulaci vjezdů do města, problémy a odpadky, kapacitami infrastruktury atd. Věřme, že se turistický ruch do města opět vrátí, ale na druhou stanu buďme realisté a za každou cenu si nepřejme, aby byl v Českém Krumlově takový přetlak, jaký jsme zaznamenávali v předchozích letech. Turistický ruch se i díky některým nástrojům Města Český Krumlov, podnikatelům, jejichž přístup ke klientům se neustále zkvalitňuje a samozřejmě i třeba pravidelným akcím, postupně daří rozvíjet. Do budoucna je však potřeba myslet spíše na kvalitu a nikoliv na kvantitu.
Město by se mělo více a empatičtěji zaměřit na komunikaci s místními podnikateli nebo jejich sdruženími a zpřehlednit si tak svou práci proto, aby všichni dohromady přinášeli co nejefektivnější a nejzajímavější nabídku jak pro místní občany, tak pro turisty. Turista ani občan by neměl být pro město nepřítel. V minulosti jsme byli příliš zahleděni do extrémních počtů návštěvnosti města a zámku a nezbyl nám příliš čas a prostředky starat se o vlastní občany a jejich komfort pro žití ve městě. Pestrá nabídka kulturních, sportovních, společenských a jiných akcí, většího či menšího rázu, promyšleně rozložená do období celého roku a s vhodnou participací místních veřejných institucí, podnikatelů a firem, je receptem na návrat udržitelného turismu v našem městě.

V areálu bývalých kasáren ve Vyšném má vzniknout nová soběstačná čtvrť pro více než tři tisíce obyvatel, má tento projekt šanci? Proč?

Projekt tzv. Nového dvora šanci má, jen se, v návaznosti na to, jak trvají přípravy dlouho, obáváme, že k nedojde k rychlé realizaci. V Českém Krumlově jsme si zvykli na to, že na všechno máme studie, někdy i několik studií, vše neuvěřitelně dlouho trvá, a zatímco se v okolních nebo vzdálenějších obcích a městech neustále buduje, Český Krumlov léta zaspává. Je to hlavně tím, že se vizionáři příliš upnuli na luxusní, megalomanská a předražená řešení, namísto pragmatického a rozumného přístupu třeba po poradě z míst, kde již došlo k podobným realizacím. Proč například jezdí zástupci města do Liberce, aby se podívali, jak funguje obří akvapark a nezajedou si ve srovnání s touto cestou do mnohem bližších Prachatic, kde vybudovali brzy již ekonomicky soběstačný plavecký bazén s dalšími oblíbenými službami? V otázce bydlení je to podobné: Zatímco některá města efektivně pracují s vlastními byty a nemovitostmi tak, že udržují nebo rozšiřují jejich kapacitu pro občany, Město Český Krumlov již rozprodalo, co mohlo a nezbývají mu příliš síly na to, aby něco rozvíjelo. Bytová otázka se již řešila v první odpovědi. Zdůrazněme ještě, že forma družstevního bydlení nemusí být na úrovni vstupní investice i výsledné celkové ceny nemovitosti pro občany zničující, ale dostupné. Nechtěli bychom dopustit, aby se ani tato lokalita stala místem bohatých přespolních investorů do periferních oblastí republiky, místem pronájmu apartmánů, ale naopak místem, kde budou žít a rozvíjet se další generace Krumlováků.

Byli byste pro vybudování letní plovárny, nebo aquaparku v Českém Krumlově? Proč?

Ano, byli bychom jednoznačně pro. A spíše než akvapark se pro naše vyjádření hodí opravdu termín plovárna nebo koupaliště, jako doplněk stávajícího plaveckého bazénu. Na rozdíl od výše zmíněného plaveckého bazénu v Prachaticích na venkovní plovárnu máme prostor a je velkým selháním vedení města a městských společností, že tento dluh doposud nebyl naplněn. Poprvé se o letním bazénu mluvili od poloviny devadesátých let, společnost PRO-SPORT ČK dokonce kvůli této akci zřídila své první webové stránky s nástřelem umístění sekce venkovního bazénu u současného krytého bazénu. Plány, studie, rozpočty a praktické řešení si ale nikdo nevzal za své a téma venkovního koupaliště se vždy dostalo pouze do volebních programů. Je čas na změnu, ale s pragmatickým a rozumným přístupem, který by měl nahradit vize o vzdušných zámcích a velkokapacitních akvaparcích, sportovních halách atd., které v Českém Krumlově nenajdou uplatnění. Zkvalitňujme život místním občanům a zpříjemněme pobyt turistům v Krumlově.

Odpovědi připravili kandidáti do ZM: Jan Berka, Jan Bohdal

Jakým způsobem byste vyřešil problém s nedostatkem bydlení, který Krumlov dlouhodobě trápí a s ním spojený odliv obyvatel?

Forma družstevního bydlení nemusí být na úrovni vstupní investice i výsledné celkové ceny nemovitosti pro občany zničující, ale dostupné a je ideálním řešením pro bydlení nových generací Krumlováků. Takové bydlení vidíme jako cestu pro další rozšiřování počtu obyvatel Českého Krumlova. Další variantou je hledání nových pozemků pro individuální výstavbu. V každém případě se musí jednat o participaci města na těchto projektech, aby město jen nedávalo, ale přineslo mu to také určité benefity. Rozhodně jsme proti tomu, aby se z Krumlova stal ráj apartmánů, protože tímto způsobem se rozhodně počet obyvatel města nerozšíří.

Krumlov stále nemá protipovodňová opatření, jak byste přispěl k tomu, aby byla Polečnice bezpečná?

Protipovodňová opatření jsou palčivým problém, který Krumlováci zažili nejtvrději v roce 2002. A dvacet let se řeší, co s tímto živlem provedeme. Hlavně vždy potom, co se městem prožene další velká voda. V případě Polečnice městské struktury fungují efektivně, řeší se opatření proto, aby byl co nejvíce ochráněn majetek. Vše ale naráží na to, že řízení a studie jsou pomalé a řešení v nedohlednu. Nyní se hovoří o dalších třech a čtyřech letech, takže znovu od voleb do voleb. Povodí Vltavy je expertem, který musí hledat a najít nejlepší řešení, ale je potřeba s touto institucí opravdu jednat v období, kdy je klid a nikoli pouze, když se říčka vyleje ze svých břehů. Jsme pro to, aby se postupovalo sice v rámci částečných úprav, ale okamžitě, například rozšířením, čištěním nebo hloubením koryta potoka tak, aby voda mohla v případě jejího přebytku lépe odtékat. Obnovili bychom jednání s památkáři ohledně barokního mostku, který zabrzdil připravovaná protipovodňová opatření ve veřejném zájmu. Věříme, že řešení se vždy dá najít.

Jak hodnotíte současnou turistickou situaci? Je turistů po covidových omezeních ve městě opět dostatek nebo byste ocenil hojný návrat turistů z Asie?

Turistický ruch v Českém Krumlově zcela neutichl nebo se dlouhodobě neutlumil na minimum, což je pozitivní. Věřme, že se turistický ruch do města opět vrátí ve větším, ale na druhou stanu buďme realisté a za každou cenu si nepřejme, aby byl v Českém Krumlově takový přetlak, jaký jsme zaznamenávali v předchozích letech. Turistický ruch se i díky některým nástrojům Města Český Krumlov, podnikatelům, jejichž přístup ke klientům se neustále zkvalitňuje a samozřejmě i třeba pravidelným akcím, postupně daří rozvíjet. Do budoucna je však potřeba myslet spíše na kvalitu a nikoliv na kvantitu. A také na to, aby turismus šel ruku v ruce se zájmem místních obyvatel.

Pokud se stanete starostou, do řešení jakého problému se pustíte nejdříve?

Absolutní prioritou k řešení je v Českém Krumlově otázka bydlení, kterou bychom se začali zabývat okamžitě. A rovněž bychom s blížícím se zimním obdobím začali hledat úspory v místních poplatcích, kterými bychom mohli pomoci místním občanům. Cesty existují, ekonomická data známe a mluvíme se zástupci okolních měst a obcí proto, abychom našli recept na zastavení zdražování života ve městě.

Na dotazy odpovídal Jan Berka, č. 1 na kandidátní listině Krumlováci – koalice pro změnu s podporou hnutí Volba pro kraj (VOK)

Elektronická verze tištěné brožury

Pošlete nám zprávu nebo dotaz

Nevyhovuje Vám kontakt prostřednictvím formuláře? Napište nám e-mail na volby@krumlovaci.cz.