Erika Smolíková: Ráda propojuji přátelství mezi lidmi

Trochu opožděně, ale přece představujeme projekt Setkání v Krumlově, který se zrodil v hlavě krumlovačky Eriky Smolíkové. Cílem organizovaného pobytu v Českém Krumlově je odjet s novými zážitky, novými přáteli a kontakty, které pak účastníci mohou nadále prohlubovat. Součástí pobytu jsou přednášky, netradiční prohlídky města či cvičení. Projekt je zaměřen celorepublikově a pomáhá znovu dostat […]