Český Krumlov se zaměří na kontroly vypouštění nevhodného odpadu do kanalizace [TISKOVÁ ZPRÁVA]

V poslední době došlo v Českém Krumlově opakovaně k problému v důsledku nesprávného užívání kanalizace. Na několika místech ve městě se kanalizace stala nepropustnou a vznikla havárie, která způsobila nejen její nefunkčnost, ale došlo i k úniku odpadní vody do řeky. Město proto nad rámec běžné údržby zajistilo mimořádné čištění kanalizace. Na základě zkušeností, kdy domácnosti […]