Nominujte kandidáty na Cenu města Český Krumlov

Do konce března můžete zasílat nominace svých favoritů na Cenu města Český Krumlov za rok 2018. Vaše návrhy můžete zaslat přímo z webového formuláře nebo je doručit na adresu města Český Krumlov, oddělení Kanceláře starosty, náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov. Nominace může být sepsána volnou formou, musí však obsahovat tyto povinné údaje: jméno a adresu nominovaného […]

Cenu města Český Krumlov převezme šest laureátů [TISKOVÁ ZPRÁVA]

Ocenění za dlouholetou záslužnou činnost pro Český Krumlov získá šest výjimečných osobností a organizací, dvě ceny budou uděleny in memoriam. Slavnostní předání Cen města Český Krumlov se uskuteční ve čtvrtek 7. června 2018 v českokrumlovské Synagoze. Každoroční ocenění mimořádných osobností a organizací, které se zasloužily o dobré jméno Českého Krumlova, má pro letošek své držitele. […]