Poznámka k využití bývalých krumlovských kasáren

K úvodníku pana místostarosty Josefa Hermana v Novinách, bych si dovolil krátkou poznámku. O bezúplatném převodu bývalých kasáren Vyšný z majetku státu do majetku města Český Krumlov byla jednání zahájena v roce 2005, a v létě roku 2006 vláda ČR svým Usnesením rozhodla ve prospěch města Český Krumlov. Záměrem tehdejšího vedení města bylo využít armádou opuštěného […]

Ústavní soud a volby

Možná, že si málokdo uvědomuje, že při změně volebního zákona vůbec nejde o pár paragrafů. To právníci  dají snadno dohromady. Jde o to, co na to politici. Všelijací kutilové teď budou vymýšlet své nejlepší nápady do změny zákona. Vůbec třeba nemusí být jasné, že aditivní načítání je pasé. Dovedu si představit, že místo 5, 10 […]

Pochybnosti nad investicí do čističky?

Na rozdíl od podobného města jakým je Beroun, bude v Českém Krumlově při tvorbě rozpočtu vždy koulí na noze nákup technologického monstra, kterým je ČOV v Rozsypu. Této finanční zátěže se město už nikdy nezbaví, protože nenajde nikoho, kdo by je toho zbavil, jako se to podařilo bývalému majiteli. Možná ale, že vedení města všechny […]

Průtahy s kauzou Čapí hnízdo

Dnes ráno z vysílání ČT 24 dověděl, že nemoc COVID 19 tady máme už nejméně deset let, protože důvodem pro prodloužení vyšetřování kauzy Čapí hnízdo je „koronakrize“. Dost ale ironie! Ono spíš jde o to,  najít pro veřejnost nějaký, snad, přijatelný důvod, proč ani po víc než deseti letech od vznesení obvinění, není případ způsobilý […]

V krizi se projeví síla a efektivnost státu při eliminaci krizových jevů

Text, který se týká současného stavu výkonu státní správy v období krize, která tady ještě nebyla, zaslal redakci Krumlováků občan Českého Krumlova a například také jeho bývalý starosta JUDr. František Mikeš: „Možná bych měl dodat, že jsem byl přednostou okresního úřadu od jejich vzniku až do ukončení jejich činnosti, jedno volební období jsem byl starostou okresního města, […]

Migrace a volby

Jediný možný způsob, jak změnit dění v demokratické společnosti, jsou volby. Není podstatné kolik lidí k volbám přijde. Je rozhodující, komu ti co k volbám přijdou, dají svůj hlas. Od něj pak chtějí plnění svých představ. V souvislosti s volebním systémem demokratických států, je možné nalézat souvislost mezi tímto vrcholným občanským právem, ale i občanskou […]

OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ: Budoucnost ve světě ojedinělé open air divadelní scény v Českém Krumlově

V jihočeském vydání MfD dne 30.11. 2018 je v článku nazvaném Cíle divadla: přilákat turisty… se vyjadřuje náměstek primátora Jaromír Talíř (KDU-ČSL k budoucnosti otáčivého hlediště v zahradě krumlovského zámku. Říká, že zachování (inovované- pozn. FM) divácké tribuny na stávajícím místě s tím, že zázemí by bylo mimo zahradu (v těsném sousedství Belarie – pozn. […]

OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ: Reakce na vystoupení místostarosty Martina Háka v ČT k připravované opravě otáčivého hlediště

Město Český Krumlov Noviny Města Český Krumlov Mgr. Petra Nestávalová Náměstí Svornosti 1 381 01 Český Krumlov Český Krumlov 11. 5. 2020 V souvislosti s opatřením vlády České republiky proti šíření onemocnění COVID-19 , byl zrušen letošní ročník Jihočeského divadelního festivalu před otáčivým hledištěm v zahradě krumlovského zámku.  Vedení Města České Budějovice, které je majitelem otáčivého hlediště, chce […]

K tématu nákupu čistírny odpadních vod

Aktuálně se v Českém Krumlově vedou diskuse spojené s nápadem části členů zastupitelstva města koupit čistírnu odpadních vod v Rozsypu, aby se město zbavilo do budoucna s problémem čistění odpadních vod. Zásadním bodem diskuse je cena za jakou se má areál čistírny koupit. O té jedná vedení radnice s jedním z klíčových věřitelů Tomášem Pitrem, který ji městu […]

Jak dál rozvíjet majetek města?

V CK se vyplatilo držet se tezí (každý ví, kdo byl jejich tvůrcem na počátku devadesátek), že jedinou cestou k zásadní změně je ta, která vede od společenského, k soukromému vlastnictví. A to co nejrychleji. Ostatně v Česku je to vidět nejenom v CK. Pokud to vidět chceme! V Krumlově se např. podniky jako OPBH, […]