logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

V programu podpory rozdělí Český Krumlov místním spolkům více než 8 milionů

Město Český Krumlov podpoří prostřednictvím svého dotačního programu krumlovské spolky a organizace v jejich aktivitách. Finanční prostředky Programu podpory jsou určené na celoroční činnost nebo jednorázové akce místních subjektů. Žádosti o dotace mohou zájemci posílat od 1. do 15. února.

I přes složitou ekonomickou situaci, kdy hlavně náklady na energie výrazně stoupají a zatěžují městský rozpočet, zůstává jednou z hlavních priorit města Český Krumlov podpora aktivit místních spolků, v nichž se sdružují děti a mládež, dospělí a senioři. Celková výše prostředků Programu podpory je 8,4 milionu korun. Podpořeny budou aktivity v sedmi oblastech, konkrétně jde o sport, kulturu, sociální služby, zahraniční spolupráci, životní prostředí, volnočasové aktivity a stipendia nízkopříjmových skupin.

Rozsah podporovaných akcí zůstává velmi široký, o příspěvek si mohou požádat desítky spolků, organizací a jednotlivců. „Zvlášť v této době jim podpora přijde jistě vhod, protože se stejně jako město a jeho občané musejí vypořádat se všeobecným nárůstem cen služeb, materiálů a prací, a pro město jako poskytovatele příspěvků je důležité, aby tyto zvýšené náklady nemusely být v plné míře přenášeny na jejich členy nebo klienty v podobě vyšších poplatků či členských příspěvků,“ říká starosta Alexandr Nogrády.

Největší část z vyčleněných prostředků půjde tradičně na podporu místních sportovních oddílů, v nichž sportují stovky krumlovských dětí a mládeže do 18 let, příspěvek na svoji činnost tak opět obdrží třeba badmintonisté, fotbalisté, karatisté, tenisté a další. Další nemalé prostředky budou rozděleny do sociálních služeb, třeba na podporu zdravotně postižených či seniorů nebo do oblasti kultury v podobě příspěvků uměleckým školám a kroužkům, stejně tak i na jednorázové akce. Dotační prostředky poputují třeba i do environmentální výchovy, příměstských táborů dětí, požádat si mohou také studenti z nízkopříjmových rodin na úhradu výdajů na studium.

Jak zažádat o dotaci?

Pro již zkušené žadatele či pro ty úplně nové jsou nejdůležitější data 1. únor, kdy městský úřad začíná přijímat žádosti, a 15. únor, kdy příjem končí. Výjimkou jsou sociální stipendia, tam je to 10. červenec, a oblast kultury má ještě druhé kolo s termínem do konce června.

„Žádosti projdou formální i věcnou kontrolou a následně budou předány hodnotícím komisím, které jsou složeny z osob s odborností nebo vztahem k dané oblasti. Komise se sejdou do konce března a doporučí orgánům města rozdělení příspěvků konkrétním žadatelům včetně výše. Rada a zastupitelstvo pak do konce května definitivně rozhodnou o přidělení dotace a pak již budou s příjemci uzavřeny smlouvy o poskytnutí dotace a vyplaceny finanční prostředky; vše by se mělo stihnout do konce července,“ říká vedoucí Odboru financí Jan Štaberňák.

Veškeré dokumenty, tedy pravidla Programu podpory, vzory žádostí a vyúčtování nebo různé přílohy jsou k dispozici na webových stránkách města www.ckrumlov.cz/dotace. Zároveň všem zájemcům ochotně poradí administrátoři jednotlivých oblastí podpory, případně další pracovníci městského úřadu.

Zdroj: PR Město Český Krumlov