logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

V Českém Krumlově začíná dlouho připravovaná rekonstrukce hřbitova

Nové chodníky, výsadba zeleně, umístění laviček, vybudování odpočinkových míst a zajištění potřebné technické infrastruktury je v plánu pro tento rok v rámci celkové rekonstrukce českokrumlovského hřbitova. Stavební práce začnou pátek 10. června.

Areál hřbitova v Českém Krumlově čeká na kultivaci prostoru dlouhá léta. V současné době je hotova veškerá projektová dokumentace, stavební povolení, vysoutěžení dodavatelé, proto rekonstrukci prostoru už nic nebrání a práce na obnově důstojného místa posledního odpočinku mohou začít.

Aktuálně pokračují práce na opravě budovy obřadní síně, jejíž interiér prošel rekonstrukcí v minulém roce. Vymění se zbývající okna a dveře, opraví se část střechy a budova dostane novou fasádu. Na řadu teď také přichází rekonstrukce samotného areálu hřbitova, která je rozdělena do tří fází. První etapa začíná už v pátek 10. června, kdy si dodavatel, společnost IRO stavební s.r.o., přebírá staveniště.

„Začne se s úpravami cestního systému v areálu včetně odvodnění pohřebiště, vybuduje se nová dešťová kanalizace, rozvody vody a elektřiny. Letos také ještě bude vysazena nová zeleň, vybudují se odpočinková místa s lavičkami a také nová stání pro kontejnery na odpad,“ vyjmenovává plánované práce první etapy místostarosta Josef Hermann.

První etapa bude dokončena do konce letošního roku a předpokládané výdaje jsou plánovány ve výši 21,8 milionu korun. Během první etapy provede Římskokatolická farnost ‑ prelatura Český Krumlov opravu některých částí hřbitovní kaple Panny Marie Bolestné, která patří do majetku církve. Práce na opravě kaple by měly začít na začátku září.

Obřady se přesunou do parku, přístupy k hrobům budou omezené

Smuteční obřady v době, kdy nebude možné z důvodu probíhajících stavebních prací využívat obřadní síň hřbitova a hřbitovní kapli Panny Marie Bolestné, se přesunou do kaple sv. Martina v Městském parku, popř. do obřadních síní ve Vyšším Brodě nebo v Českých Budějovicích.

Po dobu probíhajících stavebních prací bude z důvodu zajištění bezpečnosti na nezbytně nutnou dobu nutné omezit přístup k pronajatým hrobovým místům v místech, kde budou aktuálně probíhat tyto práce. „Přístup na pohřebiště bude omezen dle potřeby a dočasný náhradní přístup do těch částí pohřebiště, kde práce probíhat nebudou, bude řádně vyznačen na bočních vchodech na severní straně hřbitova. Prosíme proto občany a návštěvníky areálu hřbitova, aby věnovali zvýšenou pozornost všem upozorněním a omezením v souvislosti s probíhajícími stavebními pracemi,“ říká Ivana Velíšková z Odboru správy majetku a investic.

Město také žádá nájemce hrobových míst v dotčené části pohřebiště se hřbitovní kaplí (1. etapa), aby v tomto roce omezili výzdobu hrobů, výsadbu květin a cenné věci z hrobů si uschovali.

Informace o průběhu stavebních prací a nutných omezeních budou zveřejňovány průběžně na webových stránkách města Český Krumlov, sociálních sítích, na webových stránkách Pohřební služby FC s.r.o. a ve vývěsní skříni hřbitova.

Na první etapu navážou v dalším roce následující fáze v dalších částech areálu. Celkově je projekt na rekonstrukci hřbitova vyčíslen na 45 milionů korun, město získalo na spolufinancování dotaci 11 milionů korun z Krajského investičního fondu Jihočeského kraje. Veškeré práce by měly být dokončeny na podzim 2023.

Stavební úpravy budou probíhat dle projektové dokumentace zhotovené společností PROJEKTIL architekti, s.r.o. ve třech etapách.

  1. etapa: jižní (vstupní) část hřbitova s kaplí (odd. I. a III.)
  2. etapa: severní část hřbitova (odd. II)
  3. etapa: urnový háj