logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Sport v Krumlově na jednom místě

Informace ke sportovištím, klubům i sportovním akcím v Českém Krumlově nyní shromažďují a přehledně prezentují nové webové stránky města https://sport.ckrumlov.cz. Sportovní nadšenci tak mají dispozici všechny sportovní události na jednom místě.
Platforma@OIS prezentuje na internetu veškeré informace o dění ve městě. Jak občané, tak návštěvníci najdou na různých stránkách s adresou ckrumlov.cz informace z městského úřadu, z kulturního života nebo přehledný seznam stravování a ubytování. Do této kolekce nově přibyla i oblast, která je také nedílnou součástí života města – sportování. Vznikla tak ”sportovní část” webu s informacemi pro obyvatele a návštěvníky města. 
Portál https://sport.ckrumlov.cz obsahuje katalog všech sportovišť, dětských hřišť, sportovních zařízení, tras pro výlety po okolí, tras pro běh v okolí, kroužků, sportovních klubů.  Provozovatelé sportovišť nebo sportovních klubů tu najdou místo pro prezentaci svých aktivit.
Nový informační systém sportu v Českém Krumlově nabízí kromě katalogu i evidenci akcí a aktualit ze života klubů a sportovišť. „Všichni vedoucí klubů, kroužků, spolků budou mít přístup do administrační části, kde budou moci aktualizovat informace o svých organizacích i zadávat pořádané akce do jednotného kalendáře, např. sportovní akce, turnaje, vystoupení, časy konání kroužků, nábory nových členů, tábory apod.,“ říká místostarosta Martin Hák, který má sportovní agendu ve městě na starost.
Hlavním cílem nového portálu bylo zjednodušit, zefektivnit a zpřehlednit informovanost o sportovním dění v Českém Krumlově. „Jedná se o centrální místo, ve které budeme společně s provozovateli udržovat aktuální informace pro širokou veřejnost. Tyto informace se budou šířit propojenými systémy všude tam, kde budou zapotřebí,“ uvádí manažer digitálních technologií a inovací Zdeněk Moravec.
Stávající webové stránky www.sportvkrumlove.cz se tak přesouvají do jednotného prostředí městského webu. 
„Můžeme prezentovat všechna sportoviště na území města a činnost klubů na jednom místě, což je přehledné a komfortní zejména pro občany, kteří tu najdou veškerou sportovní nabídku ve městě,“ říká Martin Tomka, ředitel městské společnosti PRO-SPORT ČK.
V případě dotazů, námětů a připomínek využijte formulář na stránkách sport.ckrumlov.cz nebo pište na web@ckrumlov.cz.