logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Na Špičáku přibude 18 parkovacích míst. Například na Plešivci město rozšíření počtu parkovacích stání neplánuje

Vybudování podzemních kontejnerů spolu s úpravou a navýšením parkovací plochy na sídlišti Špičák je jednou z dalších rozsáhlejších investic, kterou pro letošek chystá Český Krumlov. Město o tom informovalo v minulém týdnu ve své tiskové zprávě (https://www.krumlovaci.cz/clanek/190160/tz-cesky-krumlov-schova-dalsi-kontejnery-pod-zem-pribudou-i-parkovaci-mista). Záměr město připravovalo ve spolupráci s obyvateli, kteří se k plánům vyjadřovali při veřejném projednávání v kině. O podrobnostech projektů jsme hovořili s tiskovou mluvčí Městského úřadu v Českém Krumlově Petrou Nestávalovou.
Krumlováci.cz: Náklady na vybudování podzemních kontejnerů jsou 6,7 milionu korun. Jaký je podíl nákladů na jednotlivé projekty? Z jaké položky budou tyto akce hrazeny?
Petra Nestávalová (tisková mluvčí Města ČK): Nejedná se o náklady, ale předpokládané výdaje, stanovené podle soupisu prací s výkazem výměr zpracovaného k projektové dokumentaci. Výdaje za vybudování kontejnerů 2.192 tis. Kč, výdaje za vybudování park. ploch 3,9 mil. Kč, zbývající výdaje jsou za přeložku NN (nízkého napětí, pozn. red.) a ostatní výdaje. Financování je plánováno v rámci rozpočtu města pro rok 2021. 
K: Jací dodavatelé budou provádět jednotlivé stavby? Budou práce nějak místně omezovat pohyb osob či parkování automobilů a jak to bude řešeno
PN: Dodavatel bude znám poté, co proběhne veřejná zakázka na stavební práce. Práce by neměly omezovat pohyb osob. Parkování automobilů omezeno bude, možným řešením je umožnění parkování na parkovišti P1. 
K: Správu, údržbu a odvoz odpadu budou zajišťovat TS města ČK? Jak jsou na to kapacitně vybaveny? 
PN: Ano, uvedené kontejnerové stání budou stejně jako všechny ostatní ve městě obsluhovat Služby města Český Krumlov, s.r.o., předmětnou lokalitu zvládnou se stávající technikou.  
K: Osvědčila se podobná metoda sběru odpadu v centru města (v Linecké ul.)? Existují nějaké problémy, které je nutné vyřešit?
PN: Polopodzemní stanoviště se osvědčila velmi dobře. Co se týče problémů, tak ty souvisí s neadekvátním užíváním kontejnerů k odkládání odpadů, které do nich nepatří (stavební suť, železné komponenty ze stavebních konstrukcí apod., což může způsobit poškození části nádoby umístěné pod zem, v horším případě i svozového vozidla. Další problém v historickém centru města souvisí s produkcí odpadů z gastro provozů, tj. zbytky z kuchyní – opět odpad, který nemá být likvidován v těchto kontejnerech. Způsobuje, že při vývozu dochází k znečišťování veřejného prostranství a vnitřní konstrukce nádob tekutou složkou zmíněného typu odpadu. 
K: Jak se změní kapacita parkování na Špičáku po tomto zásahu? Bude nižší či vyšší?
PN: Přibude 18 nových parkovacích míst.  
K: S parkováním mají problém i jiné městské části, zejména sídliště Plešivec? Kdy a jaké lokality postupně čekají podobná opatření?
PN: V přípravě je několik drobných akcí, jejichž předmětem však není řešit omezený počet parkovacích míst.