logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ: Reakce na vystoupení místostarosty Martina Háka v ČT k připravované opravě otáčivého hlediště

Město Český Krumlov
Noviny Města Český Krumlov
Mgr. Petra Nestávalová
Náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov
Český Krumlov 11. 5. 2020
V souvislosti s opatřením vlády České republiky proti šíření onemocnění COVID-19 , byl zrušen letošní ročník Jihočeského divadelního festivalu před otáčivým hledištěm v zahradě krumlovského zámku.  Vedení Města České Budějovice, které je majitelem otáčivého hlediště, chce využít této příležitosti k provedení nutných oprav.
Ústy místostarosty Mgr. Martina Háka, se proti tomu ve vysílání ČT ohradilo vedení Města Český Krumlov, protože trvá na jeho odstranění ze zámecké zahrady. Jako pravděpodobně jediní z těch, kdo budou aktuálně rozhodovat o budoucnosti unikátního spojení živé kultury s historickou kulturní památkou nejenom v Českém Krumlově, ale vůbec.
Právě proto, že v případě Jihočeského divadelního festivalu jde o ojedinělý kulturní projekt, který se nikde jinde neopakuje, by se mělo vedení města zeptat obyvatel na jejich názor, a zároveň odpovědět na otázky, které se nabízejí v souvislosti s jeho přemístěním.

 • Na jakém konkrétním místě má být nové otáčivé hlediště vybudováno
 • Kdo je vlastníkem pozemků, na kterých by se mělo stavět
 • Jak bude probíhat a kolik bude stát změna vlastnictví pozemků resp. nemovitostí
 • Je známo, jak budou na stavbu v chráněném pásmu reagovat „památkáři“
 • Kdo bude investorem zamýšlené stavby
 • Jaký je předpoklad o výši investice
 • Kdo ponese náklady na stavbu a náklady se stavbou související
 • Kdo bude vlastníkem dokončené stavby
 • Kdo bude provozovatelem zařízení a k jakým účelům bude využívána
  Není pochyb o tom, že se těmito, nebo obdobnými, otázkami odpovědní zástupci našeho města zabývali, a nebude tedy těžké seznámit obyvatele se svými záměry právě proto, že budoucnost divadelních představení v zámecké zahradě před otáčivým hledištěm občany hodně zajímá.
  Záměr se stavbou nového otáčivého hlediště by neměl mít stejný konec, jako jednání se zahraničním partnerem o stavbě vysokoškolského areálu za miliardy korun, který od počátku vzbuzoval pochyby o důvodech pro takové jednání.
  JUDr. František Mikeš v.r.              
  Autor je bývalý starosta Českého Krumlova a byl 1. náměstkem ministra kultury.