logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Český Krumlov promine podnikatelům poplatek za předzahrádky a reklamní stojany [TISKOVÁ ZPRÁVA]

Pomoci zmírnit dopady podnikatelům, kteří jsou zasaženi koronavirovou krizí, a přispět ke znovuoživení nabídky zboží a služeb v centru města chce město Český Krumlov. Do konce srpna promine poplatek za předzahrádky a reklamní stojany.
S dalšími úlevami pro provozovatele restaurací a další podnikatele přichází město Český Krumlov. Po odkladu splatnosti nájemného o půl roku nyní všem odpustí poplatek za zábor veřejného prostranství v podobě hostinských předzahrádek a umístění reklamních stojek.
„Uvědomujeme si, že řadu podnikatelů postihne současná krize velmi citelně. Obzvláště proto, že velkou část z nich živí cestovní ruch, který se dostal prakticky na nulový bod. Aktuálně jsme proto přistoupili k prominutí těchto poplatků, které přímo souvisí s turismem,“ vysvětluje místostarosta Josef Hermann. O podmínkách záboru veřejného prostranství po
31. 8. bude rada jednat ještě do poloviny roku.
Prominutí poplatku se bude týkat období od vyhlášení nouzového stavu, tj. od 12. března až do 31. srpna 2020, půjde tak o významnou pomoc podnikatelům. V loňském roce bylo ve městě povoleno 62 předzahrádek, ze kterých příjem do rozpočtu činil tři miliony korun. Za reklamní stojany se vybralo 280 tisíc korun.
V poslední době dostává město od nájemců nebytových prostor žádosti o odpuštění či snížení nájemného. „Tento krok jistě připadá v úvahu, ale potřebujeme znát vývoj celé situace, jak dlouho potrvá nouzový stav, jaká budou další opatření vlády, jaká bude pomoc státu
a samozřejmě, jaký bude celkový dopad krize do rozpočtu města. Až budeme tyto informace znát, budeme řešit otázku, zda nájemné odpustíme plošně všem, nebo jen vybranému okruhu nájemců, kteří byli nejvíce postiženi,“ dodává místostarosta.
Sazebník poplatků
Umístění reklamního zařízení v historické části města 50 Kč/m2/den a mimo historickou část města 25 Kč/m2/den.
Umístění prodejních zařízení (předzahrádky)
• v užší historické části města 20 Kč/m2/den v období od 15. 4. do 15. 10., 5 Kč/m2/den v období od 16. 10. do 14. 4.
• v historické části města mimo užší oblast 15 Kč/m2/den v období od 15. 4. do 15. 10., 5 Kč/m2/den v období od 16. 10. do 14. 4.
• mimo historickou část města 5 Kč/m2/den