logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Dokument: KRIZOVÝ PLÁN KRUMLOVÁCI 2020

Hnutí Krumlováci je si vědomo mimořádné situace, stejně jako nutnosti tzv. „táhnout za jeden provaz“ v dobách, kdy standardní, komunální politická témata ztrácejí svůj význam, protože všechny tíží mnohem vážnější problémy. Nechceme pouze kritizovat, současně ale máme pocit, že některé záležitosti města by se měly řídit jinak, nebo o jiném řešení alespoň uvažovat. Připravili jsme tedy přehled doporučení pro samosprávu města po dobu platnosti mimořádných událostí a vyhlášení krizových stavů, které předložíme na prvním možném zastupitelstvu. Protože se však věci mění z hodiny na hodinu, vydáváme je jako veřejnou výzvu. Opakujeme, že nechceme apriorně o útočit a že jde spíše o snahu položit co nejrychleji některá témata na stůl.
KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ
OSOBNÍ KOMUNIKACE – Krizové situace jsou charakterizovány zásadním požadavkem pro průběžnou, rozsáhlou, srozumitelnou a důvěryhodnou formu komunikace města se svými občany. V případě Českého Krumlova jde nejen o využití oficiálních a facebookových stránek města, SMS infokanálu města, ale také o využití místního rozhlasu, Českokrumlovské televize, s níž má město uzavřen kontrakt, Českokrumlovského deníku a dalších komunikačních cest. Jako zásadně důležité vidíme OSOBNÍ (audiovizuální) komunikaci vedení města s občany. Tak, jak to opakovaně činí hejtmanka Jihočeského kraje (https://www.facebook.com/kraj.jihocesky/videos/2897842590254013/) nebo někteří starostové, např. předseda Svazu měst a obcí ČR, starosta Kyjova František Lukl (https://www.youtube.com/watch?v=_odBva_YsUE) a další. Znepokojené občany zklidní osobní komunikace daleko více, než suché tiskové zprávy na webu města. Podávané informace by měly být konkrétní a místní. Měly by být srozumitelným návodem, „kuchařkou“, jak zvládat případné zdravotní a jiné problémy související se současným stavem v našich, českokrumlovských podmínkách. Když mohou riskovat zdravotníci, policisté, úředníci na poštách, mohli by do terénu vyrazit i zvolení zastupitelé a říci osobně několik slov zaměstnancům a obyvatelům domovů důchodců, poděkovat zaměstnancům v nemocnici, hasičům, policistům a všem, kteří se pomáhat nebojí. Možná, že nemáme dostatek informací, ale zdá se nám, že s výjimkou místostarosty Martina Háka se vedení města spíše schovává. Vyrazte do ulic, za svými občany a voliči!!!
Termín: Bezodkladně
PŘÍPRAVA NA PSYCHOLOGICKOU PODPORU – Město by mělo počítat také s tím, že jak se bude výjimečný stav prodlužovat, bude nutné, stejně jako u povodní v roce 2002, zorganizovat pomoc klinického psychologa. 
Termín: Bezodkladně 
SOCIÁLNÍ OBLAST 
URGENTNÍ VYTVOŘENÍ SYSTÉMU ZÁSOBOVÁNÍ POTRAVINAMI u osob se zdravotním, věkovým či  sociálním omezením. Výzva (stránek města a FB stránek města, pomocí rozhlasu, ČKTV, Českokrumlovský deník) k nahlášení do seznamu „Pomoc v nouzi“. Pomocí se má na mysli nákup základních potravin, léčiv a hygienického zboží, přičemž náklady na rozvoz uhradí Město Český Krumlov nebo ČKRF a rozvoz mohou na výzvu zajistit místní podnikatelé. 
Termín: do konce tohoto pracovního týdne
ZAJIŠTĚNÍ OCHRANNÝCH POMŮCEK – Zajištění dostatečného množství ochranných pomůcek je aktuálně jedním z největších problémů. Jde především o roušky a respirátory pro personál nemocnice, personál zajišťující služby v domech pro seniory, jako nejohroženější věkovou a sociální skupinu. To předpokládá aktivní vyhledávání možností nákupu ochranných pomůcek a dezinfekčních prostředků nezávisle na státu nebo krajských úřadech. Český Krumlov je díky svým každoročním kulturním akcím, na které jsou zváni vrcholní představitelé státu, městem pyšnícím se mimořádnými kontakty ve státní správě a měl by tuto výhodu umět v krizových situacích využít. Pokud to nebude možné, vytvořit nebo podpořit systém domácí výroby ochranných roušek, tak jak se o to v posledních hodinách snaží místostarosta Hák. Město může pomoci koordinací, financemi a následnou distribucí vlastními silami nebo pomocí dobrovolníků.
Termín: Bezodkladně
VYTVOŘENÍ DOBROVOLNICKÉ SKUPINY „SOUSEDSKÁ POMOC“ – www.sousedskapomoc.cz : V každé krizové situaci se objevují dobrovolníci ochotni pomáhat v krizových situacích druhým a to jakýmkoli způsobem. To se konečně aktuálně ukazuje i v této nepříjemné situaci. Nikdo přesně neví, jak se situace bude vyvíjet, ale je jasné, že některé věkové skupiny, jako jsou např. studenti, jsou ohroženi řádově méně. Stejně tak nikdo v této bezprecedentní situaci nedokáže odhadnout, jaké výzvy před městem stojí. Vyzýváme tedy k založení výše uvedené skupiny na výše uvedené platformě, která by mohla být aktivována pro případ potřeby. 
Termín: Bezodkladně
DOPRAVA 
Doprava a uvolnění faktické komunikace jsou plusem i nevýhodou současné situace. Nevýhodou v případech, kdy se nedodržují nařízení hygienická pravidla bezpečné komunikace, výhodou kdy se k občanů dokáže dostat veškerá nezbytná pomoc a podpora, byť by byla na dobrovolnické úrovni. Proto doporučujeme umožnit neomezený (volný) průjezd centrem města pro abonenty v časech od 8:00 hod. do 18:00 hod. pro ty, kteří zde vykonávají svoji podnikatelskou činnost, často související s výše uvedeným servisem “do domu”. Důvodem je snaha o zajištění minimální koncentrace osob na veřejnosti. Je jasné, že aktuálně platná omezení se vztahovala na dobu, kdy naše město navštěvovali desetitisíce turistů a návštěvníků, denně se zásobovaly  ubytovací a stravovací provozy a pod. Nic z toho dnes nehrozí, ale pravidla nepochopitelně zůstávají. Doporučujeme také zrušit poplatky za užívání parkovacích ploch osobám, které dochází do zaměstnání v centru města a dočasně zrušit platnost zón placeného stání pro občany města, aby se rovněž počet osob pohybujících na veřejnosti omezil.
Termín: bezodkladně
PODPORA MÍSTNÍCH PODNIKATELŮ, jako faktoru rychlé obnovy fungování města
Je známým faktem, že společnosti jsou tak bohaté a silné (mentálně i hmotně), jak bohatí a silní jsou její občané. Doporučujeme na dobu platnosti krizových opatření nepožadovat nájemné po podnikatelích, kteří svoji činností vykonávají v prostorách v majetku města a jeho dceřiných nebo vlastněných společností nebo jejich smlouvy upravit na dlouhodobé tak, aby v budoucnu měli šanci, získat prostředky dnes platící městu, aniž by si z důvodu vyšší moci na ně mohli vydělat. 
Termín: Vyřešit do konce dubna 2020
OBNOVA FUNGOVÁNÍ MĚSTA – „NOVÝ KRUMLOV“
Každá krizová situace, zvláště taková, kterou jsme v moderní historii státu a našeho města ještě nezažili, předpokládá společný postup všech společenských sil, včetně komunálních politických stran, subjektů a osobností. Očekáváme, že obnova společenského života a ekonomiky města tentokrát nebude trvat rok, jako tomu bylo v roce 2002. Je-li současný stav novou šancí, pak je příležitostí 

  • udělat inventuru rozpočtu města, který byl schvalován ve zcela jiné situaci a to tak, aby se prostředky použily tam, kde skutečně chybí a chybět evidentně budou,
  • zapomenout na politické rozmíšky a půtky a v široké koalici zvolených zástupců, podnikatelských a dalších společensky důležitých subjektů uspořádat velký “kulatý stůl” a na něm se dohodnout na prioritách obnovy města. Nenechme se mást, svět po této krizi bude jiný, než před ní a o postavení našeho města budeme muset znovu bojovat. 
  • speciálně se zaměřit na oblast turistického ruchu, zaměstnávající největší počet místních obyvatel, jako nejvýznamnější aktivity našeho města a upravit ji tak, aby městu i nadále přinášela nezpochybnitelné přínosy a současně, aby nepříjemnosti a omezení z ní plynoucí byly minimalizovány a občan neměl pocit, že pouze dává a přizpůsobuje se a přitom nic protihodnotou nedostává.
    Termín: Do konce května 2020