logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Finanční úřad v Kaplici neskončí

V médiích před časem proběhla zpráva o tom, že má dojít k „optimalizaci“ Finančních úřadů. Slovo „optimalizace“ mi bohužel připomněla další příklad – zánik Katastrálního úřadu v našem městě a přechod kompetencí do Českého Krumlova. Pro spádovou oblast, která čítá dvacet dva tisíc obyvatel, se jedná o komplikaci, která může mít negativní následky třeba i na efektivní výběr daní. Proč by úřady nemohly být občanovi blíž, namísto toho, aby občan za úřadem dojížděl? Tato komplikace ztráty drahocenného času budí negativní atmosféru. Důležité je hledat takové řešení, které bude působit ve prospěch občanů, nikoliv jen ve prospěch úřadů. Úřady jsou tu pro občany, nikoliv naopak. Finanční úřad není oblíbenou institucí, tak to prostě je a vyvolávat další negativní reakce ve veřejnosti není úplně na místě. Krajský finanční úřad v Českých Budějovicích, za účasti představitelů měst Kaplice, Trhových Svinů a Dačic, uspořádal slyšení, ze kterého vzešel návrh na skutečnou optimalizaci Finančního úřadu v Kaplici (a samozřejmě na dalších zmíněných místech). Jsem rád, že jsme se s ostatními kolegy starosty mohli jednání účastnit a přednést své názory. Osobně si neumím představit, že by Finanční úřad v naší oblasti neexistoval. Návrh spočívá v modelu „dva plus dva“ podobně, jako to již nyní funguje v dalších více než pěti desítkách měst České republiky. V praxi to znamená, že úřad funguje dva dny v týdnu, v pondělí a ve středu, a tyto úřední dny zajišťují vždy dva úředníci. V exponovaných dobách podávání daňových přiznání z nemovitosti nebo z příjmů budou počty úředníků dále posíleny. Odpadne tedy potřeba dojíždět pro vyřízení daňových povinností do Českého Krumlova, vzdáleného další dvě desítky kilometrů. Tento model jistě uvítají ti, kteří řeší neradi své povinnosti na úřadech elektronickou cestou. Přiznám se, že jsem jeden z nich a alespoň prozatím vítám byť jen drobnou osobní radu od kvalifikovaného úředníka. Věřím, že Finanční úřad v Kaplici neskončí a návrh, na kterém jsme se dohodli s krajskými úředníky, posvětí i v ústředí Finanční správy. Ta o to bude v nejbližší době rozhodovat.
Pavel Talíř, starosta Kaplice