logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Městský úřad v Českém Krumlově oblékl nový kabát [TISKOVÁ ZPRÁVA]

Po roce stavebních prací bylo definitivně odmontováno poslední lešení z budovy Městského úřadu v Českém Krumlově. Čtyřicet let stará budova prošla kompletním zateplením a výměnou oken, čímž se sníží spotřeba energií a město ušetří náklady na její provoz. Investice za necelých 35 milionů korun je jednou z největších pro letošní rok, necelou třetinu částky pokryje dotace Evropské unie.
Snížení energetické náročnosti provozu bylo hlavním důvodem a impulsem pro kompletní zateplení budovy Městského úřadu v Českém Krumlově. V rámci stavebních prací se zateplily fasáda, základové zdivo a střechy, vyměnily se okenní a dveřní výplně.„Také se nově obložily sokly, provedly nové rozvody hromosvodů, nový záchytný systém na střeše a byla vyměněna garážová vrata,“vyjmenovává stavební práce tajemník městského úřadu Radim Rouče.
Stavební práce prováděla firma ACG Real s.r.o. dle projektové dokumentace krumlovského SP Studia s.r.o. Náklady na zateplení úřadu dosáhly necelých 35 milionů korun, deset milionů tvoří dotace z Evropské unie.
S úpravami se postupně počítá i uvnitř úřadu. Jako první prošla přestavbou hlavní zasedací místnost, kde se konají jednání zastupitelstva, a další úpravy interiéru se chystají.  „Rádi bychom v příštím roce přestavěli vestibul, který je dispozičně nevyhovující, součástí bude i vybudování recepce, která tu chybí. Informační stánek bude sloužit klientům, kteří zde naleznou radu, kde a jak vyřídit své záležitosti,“nastiňuje plány Radim Rouče. Kompletní přestavbu čeká i prostor v přízemí, kde sídlí oddělení dopravních agend, která patří k nejvytíženějším provozům úřadu.
Historie budovy
Stavbu vyprojektoval v roce 1976 jihočeský architekt Bohumil Böhm. Areál budov byl postaven v letech 1978-1980, je tvořen kaskádovitě třemi budovami a je kvalitní ukázkou brutalistní architektury v jižních Čechách. Areál sloužil Okresnímu výboru Komunistické strany Československa, Domu politické výchovy, Okresní odborové radě a Okresnímu výboru socialistického svazu mládeže.
Následně prostory využívala Komerční banka a městský úřad se sem přestěhoval v roce 2003. Nyní tu sídlí všech třináct odborů se 150 zaměstnanci.