logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Nová dopravní opatření pro zájezdové autobusy v Českém Krumlově [TISKOVÁ ZPRÁVA]

Spolu s přípravou zpoplatnění zájezdových autobusů chystá Český Krumlov od května dopravní opatření, která zamezí vjezdu autobusů do některých ulic. Jejich cílem je zcela vyloučit provoz autobusů v částech města, která pro to nejsou uzpůsobena a zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy.
V současnosti platí na území Českého Krumlova zákaz zastavení zájezdových autobusů mimo bus stop a také zákaz parkování mimo vyhrazená parkoviště pro autobusy. Zákaz zastavení pro autobusy platí pro všechna vozidla spadající do kategorie vozidel M2 a M3, tedy přepravující více než 8 osob a řidiče. Zákaz je vyznačen na všech vjezdech do města příslušným dopravním značením, které také specifikuje, že k zastavení lze využít jen výstupní a nástupní terminál, tzv. bus stop na Chvalšinské silnici.
Nově k 1. květnu 2019bude omezen vjezd autobusů do některých ulic nebo částí města. Konkrétně do ulice U Poráků a do ulice Kaplická ve směru jízdy od silnice II/157. Vozidlům, jejichž okamžitá hmotnost přesáhne 5 tun, bude zakázán vjezd na místní komunikaci spojující silnici I/39 se zámeckou zahradou z důvodu nevyhovujícího stavu komunikace.
„K opatřením jsme přistoupili z toho důvodu, že v uvedených lokalitách opakovaně dochází k nepřehledným a nebezpečným situacím, například při vyhýbání autobusů s ostatními vozidly,“vysvětluje místostarosta Josef Hermann.
Na dodržování nových opatření bude od počátku dohlížet Městská policie a po dohodě po určitou dobu i Policie ČR. „Dosažení maximálního respektování systému zastavování a parkování zájezdových autobusů je stěžejním úkolem města, a proto mu bude věnována náležitá pozornost,“ dodává místostarosta.
Zvláštní režim bude platit pro místní školy za účelem přepravy žáků na školní výlety, exkurze atp.
ONLINE REZERVACE MÍSTA NA BUS STOPU
Každý zájezdový autobus, který do Českého Krumlova přiváží turisty, musí provést online rezervaci pro příjezdy a odjezdy. Přihlášení provede dopravce prostřednictvím rezervačního systému, který bude fungovat od začátku května na www.busparking.cz. Na dvou terminálech, tzv. bus stopech na Chvalšinské ul. a v Jelení zahradě je dohromady k dispozici 13 nástupních a výstupních míst, které bude možné rezervovat nejpozději 30 minut před příjezdem. Dopravce může využít bus stop pro účely výstupu, či nástupu cestujících pouze v rámci předem objednaného časového slotu v délce 20 minut.
Od 1. června 2019 každý autobus pro skupinovou turistiku zaplatí za jeden vjezd na bus stop 625 korun / 25 EUR. Cestovní agentury tak pro výstup a následný nástup klientů na terminálu musí počítat s celkovou částkou 1 250 korun / 50 EUR. Zvýhodněné budou školní zájezdy pro děti do 15 let, za jeden vjezd zaplatí 375 korun / 15 EUR.
Podrobnější informace jsou k dispozici na www.busparking.cz.