logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Digitální koncepce Krumlova má řešit například dopravu a turismus, nikoliv chytré lavičky

Například optická síť, která provazuje krumlovská parkoviště, je jedním z příkladů digitální strategie Českého Krumlova, se kterou se seznámili zastupitelé při svém jednání. Podle místostarosty Josefa Hermanna město nebude nic dělat nekoncepčně, proto nechalo vypracovat staregii. Dobrým příkladem je třeba Písek, Kolín a další města, která jsou “napřed”. Strategie souvísí s dalšími již schválenými koncepcemi a město může oslovovat partnery, ministerstva a další subjekty pro budoucí rozvoj. Na projekt nebudou stačit prostředky například jen z IROP, ale město musí tyto aktivity financovat samo. Zastupitel Petr Šandera vznesl dotaz, jakou vymahatelnost má předložená strategie, vzhledem k tomu, že hodně zastupitelů není dostatečně znalá IT technologií. “Čemu otevíráme prostor? Nebo je to jen to, že chceme dát najevo, že jsme in?” ptal se Šandera. Josef Hermann uvedl, že problematika ICT je složitá a musí ji řešit odborníci. To platí například i pro územní plánování. Pracovní skupina se pravidelně scházela jednou za dva měsíce. Komunikaci si vzal na starost člověk s největší kvalifikací v rámci úřadu, vedoucí odboru ICT Jan Lippl. “Je to první krok, víme ale už teď, že se budeme věnovat dopravě, turistickému ruchu, ale ne chytrým lavičkám,” doplnil místostarosta města. Jedna z variant počítá s tím, že by projekt digitálního Krumlova měl řídit ČKRF, ale tato otázka ještě čeká na konečnou odpověď. Podle Hermanna je přidanou hodnotou to, že město kooperuje s vlastní dceřinnou společností a není v takovém technologickém rozvoji samo. Podle Jana Lippla půjde v letošním roce o to, aby projekt digitalizace vedlo město a aktivně se hledaly modely řízení po ostrém zahájení projektu. Na jednání zastupitelstva, společně s Lipplem, prezentoval digitální strategii Českého Krumlova Jan Alexa z firmy IDC CEMA, která v prosinci loňského roku předložila materiál strategie. Zadavatelem strategie je Město Český Krumlov a celkové náklady na zpracování byly zhruba 260 tisíc korun, které byly kryty 40 procenty z dotace Jihočeského kraje. Občan Českého Krumlova Zdeněk Zajíček v publiku zapochyboval o tom, zda je strategie “nevinná” a nebo se rozhoduje o tom, kdo bude v budoucnu provozovat systémy, držet data a inkasovat peníze. Podle Zajíčka by neměla data vlastnit dceřinná společnost města, ale město samo, což potvrdil místostarosta Hermann a Jan Lippl ujistil, že majitel dat nesmí migrovat data jinam, než je jejich základní úložiště, tedy na serverech města Český Krumlov. Podle Hermanna nemá zatím město o budoucnosti digitální strategie jasno. Jde o to, aby si každý subjekt ve městě, například školy, nepostupovaly pole svého, ale město mělo univerzální “kuchařku” pro všechny případy. Petr Šandera navrhl, aby ze schvalování digitální strategie byla vyjmuta úloha ČKRF. Nakonec se na této úpravě zastupitelé shodli patnácti hlasy pro návrh.