logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Gymnázium v Kaplici má šanci

Tímto článkem bych chtěla sdělit především kaplické rodičovské veřejnosti, že gymnázium v Kaplici nezaniklo, že stále má škola G, SOŠE a SOU, Kaplice tento maturitní obor ve své zřizovací listině, že je stále možnost otevřít 1. ročník čtyřletého gymnázia.
Je pravdou, že v současné době není na G, SOŠE žádná gymnaziální třída. To se však může změnit, pokud se prolomí nedůvěra vůči kaplické střední škole, pokud alespoň 15 žáků 9. tříd podá přihlášku a posléze odevzdá zápisový lístek na kaplické gymnázium.
Vážení rodiče, i vy všichni, kteří si stejně jako já nedovedou představit Kaplici bez „gymplu“, dejte kaplické škole šanci, naučte se jí znovu věřit, využijte tu příležitost, aby se malé jihočeské město mohlo chlubit kvalitní střední školou jak s maturitními, tak s učebními obory. Každá společnost přece potřebuje jak moudrou inteligenci, tak i šikovné řemeslníky.
PhDr. Zdeňka Lovčí, ředitelka Gymnázia, SOŠE a SOU Kaplice