logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Město Český Krumlov otevírá programy finanční podpory, ve kterých rozdělí přes osm milionů korun [TISKOVÁ ZPRÁVA]

Možnost získat finance na činnosti, které přispívají k rozvoji života obyvatel v Českém Krumlově, mají nyní nejrůznější organizace, spolky a sdružení. Město Český Krumlov právě otevírá příjem žádostí o dotace z programů podpory. Žádosti o dotaci lze podávat od 1. do 15. února v oblasti kultury, zahraniční spolupráce, sociálních a souvisejících služeb, sportu a volnočasových aktivit dětí a mládeže.

Město Český Krumlov každoročně připravuje a poskytuje ze svého rozpočtu dotace, které směřují na podporu aktivit rozvíjejících a obohacujících život ve městě. V pěti programech podpory město rozdělí celkem 8 224 000 korun. Do programů se mohou přihlásit fyzické osoby i organizace od 1. do 15. února 2019.

Cílem Programu podpory kultury je podpora kulturních aktivit v Českém Krumlově s důrazem na rozšíření a co nejlepší využití kulturního potenciálu města. Základní filozofií je respektování rozmanitosti a rozdílnosti kulturních aktivit.

„Prioritou je podpora celoroční činnosti místních kulturních organizací s důrazem na aktivity dětí a mládeže, kulturních projektů, které svým významem přispívají k prestiži města jako kulturního centra jižních Čech,“uvádí starosta Dalibor Carda. Město také cílí na podporu inovativních projektů v oblasti kultury, osvětově-vzdělávacích aktivit zvyšujících znalosti, schopnosti a dovednosti obyvatel v oblasti umění a pestré kulturní nabídky pro všechny věkové kategorie.

Program podpory sociálních a souvisejících služeb si klade za cíl udržet stávající síť sociálních služeb a jejich registrovaných poskytovatelů, podporovat její rozvoj a činnosti zaměřené na zkvalitnění poskytovaných služeb a dále dlouhodobých služeb a programů, které se sociálními službami souvisejí, navazují na ně, nebo s nimi úzce spolupracují.

Největší objem finančních prostředků v rozpočtu města je vyčleněn na projekty předkládané v Programu podpory sportu. Dotace budou tradičně rozdělovány na činnost sportovních oddílů pro mládež do 18 let s členskou základnou tvořenou občany z Českého Krumlova a okolí, na úhradu nájemného ve sportovních zařízeních zřizovaných městem, příp. v cizích sportovních zařízeních provozujících činnost na území města a na opravu a údržbu sportovišť na území města ve vlastnictví klubů, sloužících k organizovanému sportování mládeže.

Na podporu aktivit a činností v oblasti volného času, ať již pro organizované, či neorganizované děti a mládež je zaměřen Program podpory volnočasových aktivit. Podpořeny mohou být jak jednorázové akce, tak i projekty střednědobého a krátkodobého charakteru.

Program podpory zahraniční spolupráce si klade za cíl podpořit projekty, které probíhají ve spolupráci s oficiálními partnerskými městy Českého Krumlova, jimiž jsou Hauzenberg (Německo), Llanwrtyd Wells (Velká Británie), Miami Beach (USA, Florida), San Gimignano (Itálie), Slovenj Gradec (Slovinsko) a Vöcklabruck (Rakousko).

Pro jednotlivé oblasti jsou v rozpočtu města vyčleněny následující maximální finanční prostředky, které budou rozděleny mezi žadatele:

Program podpory

Alokace v r. 2019

kultura

1 451 000 Kč

zahraniční spolupráce

70 000 Kč

sociální a související služby (komunitní plánování)

1 288 000 Kč

volnočasové aktivity dětí a mládeže ve městě

181 000 Kč

sport ve městě

5 360 000 Kč

CELKEM

8 224 000 Kč

Pravidla programů, formuláře žádostí a další informace najdou zájemci na webových stránkách města www.ckrumlov.cz/dotace.