logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Na ZŠ T. G. Masaryka mají žáci nové hřiště

Od poloviny listopadu mohou děti ZŠ T. G. Masaryka využívat nové dětské hřiště, které zhotovila firma Hřiště pod květinou. Na terasy školního pozemku byl instalován domeček se sítí a pískovištěm, dvě čtyřmetrové skluzavky, propojené hrazdy a balanční špalky. Je to poprvé v historii školy, kdy mají děti k dispozici herní prvky tohoto typu. Všechny atrakce jsou zhotovené z akátového dřeva a splňují požadavek na dlouhodobé využívání. Další herní prvky budou na hřiště dodávány postupně, a to podle schválené studie. Na jaře budou upraveny i terénní nerovnosti a plocha se oseje trávou.
K hřišti byly zároveň na pozemek školy rozmístěny celkem čtyři odpadkové koše, aby současné nevyhovující nahradily ty, které splňují strategii školy na třídění odpadu.
Touto akcí byla splněna první etapa z celkových úprav všech ploch školy, které mají za cíl zajistit větší bezpečnost dětem a zároveň vylepšit podmínky k jejich vzdělávání.
V současnosti se zpracovává studie na přesun parkoviště ze dvora školy na asfaltový povrch v jižní části pozemku, aby se uvolnil prostor k volnočasovým aktivitám.

Zdroj: Město Český Krumlov