logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Veřejná sbírka poslouží pořízení nového zvonu do kaple na Křížové hoře

Zvon na Křížové hoře nezní od druhé světové války. Již během první světové v roce 1917 byl zvon odvezen a roztaven. Až v roce 1928 koupila celý poutní areál kněžna Terezie Schwarzenbergová a v roce 1933 došlo k vysvěcení areálu a pořízení nového zvonu. Po “Mnichovu” v roce 1938 a konfiskaci majetku Schwarzenbergů byl zvon podruhé odvezen a od osvobození Československa už byla zvonice na Křížáků prázdná. Nyní se blýská na lepší časy a zvon by se měl na přelomu léta a podzimu vrátit na své místo.

Aktuálně krumlovští vyhlásili sbírku na pořízení nového zvonu, který by měl být vyzvednut do zvonice v polovině letošního září. Loni v listopadu byl zvon objednán u zvonaře Michala Votruby a byla zahájena veřejná sbírka. V červnu je naplánováno dokončení zvonu tak, aby mohl být v létě vystaven v poutním areálu nad Krumlovem pro veřejnost. V sobotu 14. září proběhne slavnostní zpívání mše na svátek kaple „Povýšení sv. Kříže“, před mší vyzvednutí zvonu do zvonice a po mši první slavnostní vyzvánění zvonu, informují organizátoři na svém webu. Podrobné informace včetně platebních údajů pro dárce, kteří by chtěli přispět, jsou k dispozici ZDE.