logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Město Kaplice obdrželo okresní cenu za rozvoj a podporu sportu

Okresní sdružení České unie sportu Český Krumlov, obecně prospěšná společnost PRO-SPORT a Českokrumlovský deník udělily v pondělí 17. prosince ceny nejúspěšnějším sportovcům Českokrumlovska za rok 2018. Tradiční desítku sportovců s nejlepšími výsledky doplnili mladí talentovaní sportovci, kolektivy, zasloužilí trenéři, činovníci a organizátoři. Cenu za rozvoj a podporu sportu dostalo Město Kaplice za dlouholetou podporu sportu v oblasti finančních příspěvků pěti tělovýchovným jednotám ve městě a za zabezpečení údržby sportovišť, která vyvrcholila v posledních třech letech nákladnými investicemi v areálu Spartaku vybudováním šaten a zázemím pro odbíjenou, rekonstrukcí trávníku fotbalového hřiště a výstavbou restauračního zařízení. Oceněna byla také podpora turistiky, výstavbou rozhledny na Hradišťské hoře, a postupně prováděná rekonstrukce kaplického koupaliště. Od roku 2014 Kaplice financovala projekty spojené se sportem a sportovišti v celkovém objemu 26,2 milionu korun. “Děkujeme za ocenění, vážíme si ho a samozřejmě budeme pokračovat v započaté práci. Například chceme dokončit areál koupaliště, kde máme v plánu předělat velký plavecký bazén. V dlouhodobějším plánu se budeme zabývat rekonstrukcí sportovní haly na Bělidle,” upřesnil další plány města Kaplice místostarosta Libor Lukš a doplnil: „Rád bych touto cestou pogratuloval k obdrženým cenám i dalším zástupcům našeho města, panu Karlu Máchovi (TJ Spartak Kaplice, oddíl stolního tenisu) za ocenění v kategorii Trenér a sportovní organizátor 2018 panu Vladimíru Kratochvílovi, panu Karlu Toncarovi (oba TJ Spartak Kaplice) a paní Marii Merhautové (TJ Cíl Kaplice) za ocenění v kategorii Zasloužilý tělovýchovný pracovník 2018. Ke gratulaci za vedení města připojuji velké poděkování a uznání za odvedenou práci nejen oceněným, ale i všem ostatním trenérům a sportovním  činovníkům působícím ve sportovních oddílech v našem městě.“