logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Mezi šestnácti oceněnými jihočeskými podnikateli jsou dva z Českokrumlovska

Ocenění Spokojený zákazník Sdružení českých spotřebitelů (SČS) získala také dvojice podnikatelů z Českokrumlovska, společnost KOMAT poskytující služby motoristům a plavecká instruktorka Markéta Oklešťková, která se ve svém Baby clubu OK specializuje zejména na plavání kojenců a batolat. Ocenění je uznáním toho, že podnikatel poskytuje služby v oboru svého podnikání v souladu s očekáváním spotřebitele a že naplňuje nejen požadavky dané platnými právními předpisy, ale že má při poskytování služeb či při uvádění výrobků na trh dostatečně srozumitelně deklarovanou jakost, profesionalitu služeb či spolehlivost výrobků. Podnikatele osobně ocenila hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská 5. prosince v sídle Krajského úřadu Jihočeského kraje. Akce se konala pod její záštitou.
„Vážíme si toho, že jsme obdrželi toto ocenění, protože spokojenost zákazníků je naší stálou prioritou. Je to závazek pro udržení kvality našich služeb a motivace pro jejich další zlepšení,“ reagoval Stanislav Kopt, jednatel firmy KOMAT – STK, která poskytuje již od roku 1994 „lékařskou péči“ automobilům. Za 25 let provozu má společnost řadu stálých zákazníků a početný tým zaměstnanců. Zákazníci využívají kompletních služeb pro automobily včetně Státní technické kontroly a měření emisí, autoservisu a pneuservisu, diagnostiky, seřízení geometrie a například i půjčovny vozíků. Mají také možnost čerpat řadu výhod, pokud se registrují do klubu.
Markéta Oklešťková nabízí už přes dvě desetiletí výuku plavání kojenců a batolat, k tomu plavání pro těhotné a od minulého roku také plavání dětských akvabel. „Začátky byly složité, nedůvěra v novou věc, problém s prostorami, hygienou, dětskými lékaři. Začínala jsem s deseti maminkami, v současné době mám 110 batolat, 12 akvabelek, 15 vodních pólistů a 28 plavajících dětí ve věku 2 až 5 let. Dohromady tedy asi 160 dětí. Mám tři vynikající instruktorky, kterým děkuji za to, že mne práce stále baví a naplňuje – Adéle Mikešové, Simoně Kordíkové a Kláře Oklešťkové,“ uvedla Markéta Oklešťková a dodala, že ji těší spokojenost zákazníků a že pro ni i její tým je ocenění rovněž závazkem do budoucna.
„Jsme velmi rádi, že se do hodnocení a práce odborných komisí zapojují nejen spotřebitelé, ale právě i zástupci místních a podnikatelských samospráv, a že se takto zaměřenou podporou daří přispívat i k mnohem vyváženějšímu rozvoji jednotlivých územních obvodů kraje a ČR,“ ocenil místopředseda Správní rady SČS Libor Novák. Odborná komise pro ochranu spotřebitele byla v Jihočeském kraji ustavena v roce 2002 a její předsedkyní je v současnosti Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje.


Na fotografii zleva: Stanislav Kopt a Štěpánka Koptová (KOMAT – STK), Markéta Oklešťková a Adéla Mikešová (Baby club OK)