logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Jak se žilo, žije a hlavně jak se nám občanům bude v Českém Krumlově žít?

Zdravím všechny občany Českého Krumlova,
Vzhledem k tomu, že žiju nejenom podle trvalého bydliště, ale skutečně v našem městě cca 50 let dovolím si na základě především vlastních zkušeností a také dlouholetých rozhovorů podotýkám s necenzurovanými názory známých, příbuzných, běžných občanů a podnikatelů působících v našem městě popsat běžný život, jak plynul, probíhá a v závěru kromě shrnutí si dovolím položit otázku – jak se nám občanům bude v Českém Krumlově žít?
Jelikož mně zaujali svým pojetím tj. nekonfliktním, nezaujatým a profesionálním vedením rozhovorů prostřednictvím videa a umožnění prezentace názorů občanů webové stránky krumlovaci.cz volím tento způsob sdělení názoru.
Podle časové posloupnosti začnu obdobím od cca 70-let do roku 1989, kdy stále slyšíme jak naše město bylo ošklivé, nevlídné atd. ani nevím jaké hanlivé výrazy jsem za poslední dobou ještě zaregistroval ? Můžu všem, kdo to nezažili sdělit, že se tu žilo nám dětem, dospívajícím a studujícím úplně normálně. Vím, že to rodiče neměli lehké, ale kdo to má lehké z rodičů dnes ? Žilo se sice tak, jak to dovolal komunistický režim, ale nám co jsme nepoznali nic jiného to připadalo normální. V našem městě se stavěli nové pěkné okrajové čtvrti tj. panelová sídliště s občanskou vybaveností a bylo umožněno stavět občanům řadové či rodinné domky na pozemcích, které poskytoval stát vč. nemalých finančních příspěvků. Vybudovali se nová sportoviště – fotbalový a zimní stadion atd., měli jsme tu venkovní koupaliště, plácky na fotbal, školní hřiště atd. a dovolím si říci byl tu bohatý kulturní život pro místní občany pochopitelně v rámci možností a duchu minulého režimu. Město se rozvíjelo a počet obyvatel se zvyšoval. Centrum města bylo klidné, plné obchodů pro místní občany a několik restaurací, hospůdek a vináren za „lidové ceny“, které jsme hojně navštěvovali po sportovních kláních. V letní poklidné sezóně se kromě několika pravých vodáků či turistů město zaplnilo pouze, když na Lipně běžně propršelo několik dnů před současnou „klimatickou změnou“. Ale pochopitelně to bylo během zmiňovaného období cca 25 let na úkor údržby a oprav historických památek, domů v centru města, které postupně chátralo. To je pravda, ale zároveň si dovolím říci alespoň podle dochovaných historických fotek, že plno památek a domů už bylo v žalostném stavu na přelomu 19.století / 20.století, především po druhé světové válce a po odsunu původních obyvatel tj. většiny sudetských Němců.
Po sametové revoluci v roce 1989 jsme kromě nástupu tržního hospodářství, někdy by asi bylo výstižnější „trhové“ tj. urvi co můžeš, prožili pozitivní proměnu našeho města tj. historického jádra města a kulturních památek. Za to patří díky především prvnímu „porevolučnímu“ osvícenému starostovi s kolegy a především vizionáři, který věděl čeho chce dosáhnout. Výsledkem je nádherné opravené historické centrum města, které získalo statut UNESCO a tím také významnou mezinárodní prestiž. Máme tu s tím související bohatý kulturní život s mezinárodním přesahem, sice ne vždy úplně dostupný místním občanům, ale každý má možnost si myslím vybrat dle svých možností. Máme tu kromě historického jádra města také nádherný opravený zámek s barokním divadlem a udržovanou zámeckou zahradu s otáčivým hledištěm, které určitě místním občanům svým tolik diskutovaným umístěním v zahradě nevadí. Ale to je všechno v pořádku a patří za to díky obětavým občanům, kteří mají na tom podílejí. Jenomže časem výměnou starostů, střídáním politické garnitury a především „natažením“ dalších subjektů „na město“, nekoncepčním „rozvojem“ městské společnosti ČKRF, došlo dle mého názoru k masivní neefektivní podpoře cestovního ruchu bez schopnosti vedení města zajistit úměrně navyšování příjmů z tohoto segmentu v dalších letech. Najednou se divíme, že tu máme hodně turistů? že v centrum města nežijí místní občané? že tu máme pro místní občany draho? že tu nemůže žít normální rodina? Vedení města si nechává k tomu neustále pořizovat ne zrovna levné studie, strategie a podporuje s velkou reklamou „úsměvné“ dotované projekty k tomuto tématu. A chce najednou omezit, regulovat cestovní ruch a k tomu si neustále stěžuje, že jsme „chudé město“? Tomu opravdu už moc nerozumím.
Vždyť na druhou stranu je pozitivní, že tu jsou úspěšní místní podnikatelé, navyšují se ubytovací kapacity, zlepšují a rozvíjejí služby pro turisty a neposlední řadě město se svojí vysokou návštěvností poskytuje zaměstnání místním obyvatelům.
Ale to je přece vše pouze logický důsledek současného směřování a postavení města. Nebylo by to až tak samo o sobě vše negativní, kdyby zároveň ale:
– Neubýval počet obyvatel města
– Nedocházelo k zanedbání okrajových částí města v.č. místní infrastruktury za posledních cca 25 let, kde žije většina místních obyvatel
– Neexistující podpora a koncepce individuální bytové výstavby
– Chátrající městský plavecký bazén a několik let úplně stále nedokončený zimní stadion
– Absence moderního autobusového nádraží a neschopnost realizace přímo městem jako jinde
– Neschopnost vedení města snížit vlastní náklady, navýšit přímé a ostatní příjmy např. z cestovního ruchu atd. a na úkor toho je dlouhodobá snaha vedení města navyšovat finanční zatížení místním občanům (poplatky, daně atd. …)
– Absence venkovního koupaliště či letní říční plovárny
– Nekoncepční rozvoj města ve spojení s dopravní situací
– Nevyužití potenciálu okolí města k prodloužení pobytu turistů s možností využití místními občany atd.
A plno dalších věcí, které by zabraly několik stránek, co nám občanům chybí, stěžuje každodenní život a podnikatelům komplikuje podnikání v našem městě. Takže si myslím, že občanům, kteří nepodnikají nebo nejsou přímo zaměstnáni v turistickém ruchu a v navazujících činnostech se zde opravdu nežije, tak „růžově“ jak často slýcháme a jsme tím neustále přesvědčováni vedením města v tiskových prohlášeních, regionálním deníku, novinách města a „městské“ televizi.

A jak se nám bude žít v našem krásném městě v budoucnu? Pokud pomineme současné narychlo realizované proklamované městské investiční předražené akce „ať to stojí co to stojí“ do infrastruktury, rekonstrukcí, „nejdražší městské parkoviště“ s autobusovými stáními atd. pochopitelně ve volebním roce, tak rozhodujícím bude zásadní změna koncepce rozvoje a směřování města v dalších letech ve prospěch místních občanů. To můžeme změnit všichni občané společnou snahou a prací ve spolupráci ale pouze s vedením města, které tuto změnu bude opravdu prosazovat a ne o změně již několik let jenom hovořit a slibovat. Takže jsem optimista a věřím, že se to nám všem společně podaří a změní snad k lepšímu.

Závěrem bych jenom přece trošku odlehčil a zúčastnil se netradičně ankety, kde se jsou pokládány v přímých rozhovorech předem známé otázky a s dovolením si odpovím sám sobě.
– Jsem hrdý na naše krásné město a aktivní občany – opravdové krumlováky.
– Jako největší problém vidím celý souhrn současných problémů, které jsou již uvedeny viz.výše
– Nejoblíbenější moje místa jsou vyhlídková místa na město tj. Křížova hora s výhledem na celé město a Blanský les s vrcholem Kleť, potom ještě méně turisty známé Paraplíčko s opomíjeným výhledem na zámek ze severní strany a pochopitelně několik zákoutí v historickém jádru města, ale tam mně opravdu trošku chybí již zmiňovaný klid, takže snad pouze někdy v zimním období.
– Kromě nejvíce známého období za Viléma z Rožmberka mně zaujalo období 17.století tj. Eggenbergů, kteří se zasloužili nejvíce o zvelebení zámecké zahrady, nejbližšího okolí a úprav zámku, zahájili také rozvíjení hospodářské činnosti na to následně úspěšně navázali v období 18. a 19.století především Schwarzenbergové, kteří tuto hospodářskou činnost přivedli k dokonalosti např. v lesním hospodářství, což mně zajímá z odborného historického hlediska.
– V budoucnu by mně nejvíce potěšilo, kdyby se po 30 letech od příštího roku změnilo směřování a rozvoj města ve prospěch místních občanů.

Děkuji za Vaši pozornost a přeji Všem občanům, budoucí generaci, aby se nám v našem městě zase dobře žilo.

Ing. Bc. Jiří Čtvrtník

Autor je občan Českého Krumlova, pracuje jako manažer, je členem Dozorčí rady Českokrumlovského rozvojového fondu.
Kandidát ODS v komunálních volbách 2018 na 5. místě kandidátky.