logo-krum-new

Všechno, co jste chtěli vědět o Krumlově, ale báli jste se zeptat.

Omezení provozu Městského úřadu Český Krumlov [TISKOVÁ ZPRÁVA]

V souvislosti se stavebními pracemi v budově Městského úřadu Český Krumlov, v Kaplické ul. 439, dojde k úplnému přerušení provozu vybraných oddělení:
Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravně správních agend – evidence vozidel a řidičů bude zcela mimo provoz od čtvrtka 16. do středy 22. srpna 2018. Občané mohou k vyřízení svých záležitostí využít služeb úřadů jiných obcí s rozšířenou působností, například Městského úřadu Kaplice či Magistrátu města České Budějovice, ovšem mimo následujících úkonů: vyzvednutí registračních značek vyřazených z provozu (dříve depozit), podání žádosti o trvalé manipulační registrační značky, vyzvednutí objednaných registračních značek na přání nebo na nosič kol, podmínění nebo omezení řidičského oprávnění, odnětí řidičského oprávnění a s tím spojené náležitosti, vrácení řidičského oprávnění ve všech případech a vrácení řidičského průkazu, odevzdání řidičského průkazu ze strany občana (z důvodu uloženého zákazu nebo dosažení 12 bodů apod.) a vedení údajů v informačním systému Centrální registr řidičů ohledně záznamu o přestupcích a bodovém hodnocení apod.
Odbor vnitřních věcí, oddělení správních činností – občanské průkazy a cestovní doklady bude zcela mimo provoz od pátku 31. srpna do pondělí 3. září 2018. Občané mohou o vydání nového občanského průkazu či cestovního dokladu žádat u úřadů jiných obcí s rozšířenou působností, například Městského úřadu Kaplice či Magistrátu města České Budějovice; výdej již vyhotovených dokladů ovšem bude možný až po znovuotevření pracoviště.
Odbor financí – pokladna bude zcela mimo provoz od pátku 10. do pondělí 13. srpna 2018.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví bude zcela mimo provoz od čtvrtka 6. do úterý 11. září 2018.
Klientům se omlouváme za dočasné omezení provozu úřadu a děkujeme za pochopení!